lean bevezetés, folyamatfejlesztés, szervezetfejlesztés, minőségmenedzsment

Tanácsadás


Lean bevezetés

„A Lean menedzsment lényege, hogy a szervezetek értékteremtő képességét fokozzuk a folyamatos fejlesztés módszereivel, az érték-előállítási folyamat átfutási idejét csökkentjük a hozzáadott értéket nem termelő veszteségek szisztematikus feltárásával és csökkentésével.”


Tovább


Szervezetfejlesztés

A működési folyamatok fejlesztése, nem képzelhető el a szervezet és az abban dolgozó munkatársak fejlesztése nélkül. 

A működési folyamatok fejlesztése, nem képzelhető el a szervezet és az abban dolgozó munkatársak fejlesztése nélkül. A vállalati teljesítmény a célok, folyamatok, technológia és a szervezet integrált fejlesztésén keresztül emelhető.
Tanácsadói munkáink során sokszor szembesülünk azzal, hogy nem elég (bár az egyik kulcs elem) a fejlődéshez a folyamatok átalakítása és fejlesztése, igazi hosszú távon is fenntartható eredményeket csak akkor tudunk elérni, ha a szervezetet és a szervezetben dolgozó munkatársak kompetenciáját is fejlesztjük.
A szervezetben dolgozó munkatársak eredményességét nagymértékben meghatározza az a környezet (célok, felelősségek definiáltsága, erőforrások rendelkezésre állása, munkatársak együttműködése, hozzáállása, munkahelyi kommunikáció és légkör), amelyben dolgoznak.


Tovább


Folyamatfejlesztés

Egy vállalat eredményessége és sikere a környezeti lehetőségekkel és követelményekkel összhangban kialakított célok – folyamatok – szervezet – technológia függvénye. A folyamatok teremtik meg a kapcsolatot a vállalati célok, stratégia, környezeti elvárások és a valóságban lezajló események között. A folyamatok valamilyen elvárás, követelmény, cél elérése érdekében történő (tervezett) események, tevékenységek sorozataként definiálhatók. Egy vezető legfontosabb feladata, hogy olyan folyamatokat alakítson ki és vezessen be a saját területén, amelyek segítségével elérhetők, teljesíthetők a terület működésével szemben megfogalmazott célok, követelmények. Egy terület akkor jól menedzselt, kézben tartott, ha a területen dolgozó kollégák, ismerik és alkalmazzák a területre vonatkozóan megfogalmazott folyamatszabályozásokat és folyamatos vezetői iránymutatás, kommunikáció és beavatkozás nélkül is képesek megbízhatóan teljesíteni a célokat, kielégíteni a területtel kapcsolatban megfogalmazott követelményeket.


Tovább


Minőségügyi tanácsadás

Bízza ránk szabványalapú menedzsment rendszerek kiépítését, tanúsításra való felkészítését, illetve belső és beszállítói audit elvégzését!
Milyen eredményeket várhatunk a minőségmenedzsment rendszerek bevezetésétől?


Tovább


Stratégiai tanácsadás

Cégátvilágítás stratégiai helyzetértékelés, termelékenységi átvilágítás, pénzügyi átvilágítás, üzleti kockázat elemzés, az üzleti folyamatok átvilágítása, benchmarking, szervezeti morál felmérés, vevői elégedettségmérés)

Stratégiai elemzés, környezetelemzés, piacelemzés, piacbővítési lehetőségek feltárása, versenyerő elemzés, portfolió-elemzések, értéklánc-elemzés, magkompetenciák azonosítása, SWOT és SPACE elemzések, piacszegmentálás a vállalat stratégiai képességeinek és lehetőségeinek azonosítása érdekében

EFQM (Üzleti Kiválóság) modell szerinti önértékelés és fejlesztési iránykijelölés

Stratégiai tervezés, küldetés, jövőkép meghatározása, üzleti stratégiák és funkcionális stratégiák kialakítása, stratégiai terv elkészítése, stratégia kialakító workshopok levezetése

A cég stratégiájához illeszkedő szervezeti rendszerirányítási (controlling) és működési modell (folyamatrendszer) kialakítása


Tovább


Interim Menedzsment

Több, mint 20 éves működésünk során, több ezer vezetővel, mérnökkel kerültünk kapcsolatba. Számos esetben tudtunk segíteni egy-egy megüresedett pozíció megfelelő szakemberrel való betöltésében, illetve bizonyos interim menedzsment feladatok ellátásában.


Tovább