Lean szótár


3MU

A 3MU egy egyszerű eljárás a problémák, illetve fejlesztési lehetőségek meghatározására egy folyamatnál vagy rendszernél (pl.: munkaterületen). 3 alapvető problémaforrásra hívja fel figyelmünket:


Tovább


3P - Gyártás előkészítési folyamat

Lean szakértők a 3P-t az egyik legerőteljesebb és átalakító-erejű gyártási eszköznek tekintik. Többnyire olyan szervezetek alkalmazzák, akiknek már jelentős tapasztalatuk van más lean módszerek bevezetésében is.


Tovább


4M+(4M)

4M+(4M) szintén a problémakeresésnél jól alkalmazható eszköz, négy, a termelésnél fontos tényezőre és négy, a menedzsment szempontjából fontos tényezőre hívja fel a figyelmet:


Tovább


5 Lean alapelv, Lean filozófia

Határozzuk meg, hogy melyek a hozzáadott értéket tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő szempontjából


Tovább


5S technika

Az 5S lényege, hogy az alapját teremti meg a többi Kaizen tevékenységnek. A dolgozói szinten egy olyan kultúrát (viselkedésmódot) és rendszert alakít ki, ami javítja a folyamatok áttekinthetőségét, segíti a rend fenntartását és a folyamatokkal kapcsolatos problémák feltárását és megoldását.


Tovább


5W1H - Kipling módszer

Definíció: 6 angol kérdőszó kezdőbetűiből összerakott rövidítés (Who, What, Where, When, Why, How).


Tovább


7 lépéses problémamegoldás

A termelékenység fejlesztés egyik alap feltevése, hogy mindig lehet valamit egy kicsit jobban csinálni. Ezt a gondolkodásmódot egyébként a piaci verseny is megköveteli, hiszen a versenytársaink is folyamatosan fejlesztik működésüket, termékeiket.


Tovább


7 menedzsment eszköz

Affinintás diagram (KJ-diagram): nagy mennyiségű ötlet gyűjtésére és rendszerezésére használható csoportos szellemi alkotó technika


Tovább


7 Minőségeszköz

A 7 minőségeszközt először Kaoru Ishikawa gyűjtötte, össze. Ez 7 olyan viszonylag könnyen megérthető és alkalmazható technika gyűjteménye, amely alapjául szolgál a minőségfejlesztésének minden vállalatnál.


Tovább


ABC – Activity Based Costing

Tevékenységalapú költségszámítás

A termékek valóságos önköltsége pontosan nem állapítható meg, mert jelentős tömegű általános költségek csak feltételezett és változó szorosságú korrelációk alapján oszthatók fel az egyes termékek között.


Tovább


Adatgyűjtő lapok

Ahhoz, hogy elemezzünk egy problémát vagy, hogy egyáltalán megítéljük a valóságos helyzetet, először a tényeket feltáró adatokat kell gyűjtenünk. Egy egyszerű adatgyűjtési forma az adatgyűjtő lap, amely az egyes események előfordulásainak gyakoriságát méri. Az adatgyűjtő lapok előnye, hogy rendkívül egyszerűek, érthetőek, használatuk gyors és nem kíván meg semmiféle statisztikai előképzettséget.


Tovább


Agilis Gyártás

Az agilis gyártás egy olyan képesség, mely lehetővé teszi különböző termékek összeszerelése közötti gyors átállásokat. A gyors átállással a hasonló termékek összeszerelése közötti gyors váltásokat (beleértve a szerelést és beállításokat is) lehet elérni. A gyors átállás (SMED) kisebb sorozatnagyságok indítására teszi alkalmassá a termelési rendszert, mely a JIT termelés  egyik elengedhetetlen feltétele.


Tovább


Autonomation

Intelligens automatizálás


Tovább


Benchmarking – Az összemérés mestersége

A benchmarking, magyarra fordítva összemérést jelent, egy olyan, a szervezetek által folyamatosan művelt tevékenységet értünk alatta, amely célja a szervezet teljesítményének összemérése osztálya legjobb szervezetével és a keletkezett információk és tapasztalatok felhasználása a szervezet saját céljainak és működésének kialakításánál, fejlesztésénél.


Tovább


Brainstorming – Csoportos szellemi alkotó technika

A csoportos szellemi alkotó technikák a csoportos kreativitásban rejlő lehetőségek kiaknázását és az érintettek bevonását, motivációját javító eszközök. A szellemi alkotó technikák használhatók ötletgenerálásra és az ötletek értékelésére is.


Tovább


DFM – Design for Manufacturing

A DFM egy fejlesztési gyakorlat, mely a gyárthatóságra helyezik a hangsúlyt a termékfejlesztés teljes folyamatán.


Tovább


Ellenőrző diagram

Az ellenőrző diagram a folyamatok mintavételezésen alapuló statisztikai szabályozásának az eszköze.


Tovább


Folyamatábra

A folyamatábra egy olyan szimbólum sorozat (térkép), amely leírja hogyan, milyen logikai sorrendben és lépésekben kell egy adott tevékenységet, feladatot elvégezni.


Tovább


Folyamatos áram

A folyamatos áram kialakítása rövidebb átfutási időt eredményez minimális vagy nulla gyártásközi készlet képződése mellett.


Tovább


Folyamatos fejlesztés

Célja: Az üzleti teljesítmény és eredmények folyamatos javítása, a dolgozói elégedettség és a munkakörnyezet folyamatos fejlesztése.


Tovább


Hisztogram

A hisztogram egy minta elemzését segítő egyszerű statisztikai eszköz, amely a gyűjtött adatok (minta) alapján következtetések levonására ad lehetőséget.


Tovább


Hoshin menedzsment – Policy Deployment

A Hoshin menedzsment a vállalati politika lebontására szolgáló eszköz.

A Hoshin menedzsment (tervezés) egy olyan tervezési és megvalósítási eszköz a vezetők kezében, amely a minőségfejlesztési tevékenységeket összekapcsolja a vállalat hosszútávú terveivel.


Tovább


Jidoka – Intelligens automatizálás

„Állítsuk meg a gyártást, hogy soha ne kelljen megállnia”

Taichi Ohno


Tovább


QFD - Minőségház

A QFD tulajdonképpen egy speciális mátrix diagram.


Tovább


Szórásdiagram (Korrelációs diagram)

A szórásdiagram két tényező (jellemző) közötti kapcsolat vizsgálatára szóló eszköz.


Tovább


TPM - Total Productive Maintenance

TPM - Teljeskörű hatékony karbantartás, egy az egész vállalat működésére kiterjedő megközelítés. 


Tovább


TQM - Átfogó minőségközpontú menedzsment

TQM: különböző menedzsment és minőségeszközöket felhasználó módszertannal támogatott menedzsment filozófia.


Tovább


Ishikawa diagram (Ok-okozati diagram)

Az Ishikawa diagram, más néven ok-okozati vagy halszálka diagram, a strukturált problémamegoldás alapvető eszköze.


Tovább


JIT - Éppen időben történő gyártás rendszere

A JIT egy innovatív megközelítés a termelés és beszerzésszervezésben, amely minimálisra csökkenti a készleteket, és jelentősen javítja a gyártás átfutási idejét és a vállalat rugalmasságát, valamint a vállalat tőkeforgási sebességét


Tovább


Minőségköltség

A minőség igen jelentős hatással van a vállalat eredményességére, de nem pénzbeli értékben kifejezett fogalom.


Tovább


Minőségkörök (QCC)

A minőségkörök a vállalaton belül működő önszervező kis csoportok (lehetőleg kevesebb, mint 10 fő), amelyek minőségfejlesztési tevékenységet folytatnak egy adott területen.


Tovább


Pareto diagram (ABC elemzés)

A Pareto elv teljesülését az élet számos területén meg lehet figyelni.


Tovább


Poka-Yoke - 0 hiba koncepció

(Hibakiküszöbölés módszere): Japán eredetű módszer, amelyet Shigeo Shingo alakított ki a Toyotánál.


Tovább