Minőségmenedzsment


Bízza ránk szabványalapú menedzsment rendszerek kiépítését, tanúsításra való felkészítését, illetve belső és beszállítói audit elvégzését!

Milyen eredményeket várhatunk a minőségmenedzsment rendszerek bevezetésétől?

Programjaink célja:
• Olyan rendszerek kialakítása a vállalatnál, amelyek segítenek az elvárt termék és szolgáltatás színvonal biztosításában és a működés kézbentartásában
• A vállalat képes legyen a kitűzött céljait elérni és versenyben maradni
• Az emberek gondolkodásmódjának fejlesztése
• Az egyének és a szervezet képességeinek fejlesztése, és ennek beépítése a vállalat működésébe 

A következő területeken támogatjuk a rendszerépítést:
• MIR (ISO 9001) Minőségirányítási rendszer
• KIR (ISO 14001) Környezetközpontú irányítási rendszer
• MEBIR (ISO 45001) Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer
• EIR (ISO 50001) Energiairányítási rendszer
• IATF 16949 Autóipari minőségirányítási rendszer
• IBIR (ISO/IEC 27001) Információbiztonság irányítási rendszer
• 5S Munkahelyi rend és fegyelem

Minőségfejlesztés, költségcsökkentés

Cél, a minőségmenedzsment alapvető módszereinek megismerése, használata. Az üzleti folyamatok működtetése megismerése, használata. Az üzleti folyamatok működtetése során gyors, hatékony beavatkozás, a felmerült problémák során gyors, hatékony beavatkozás, a felmerült problémák azonnali megoldása és a következő előfordulás azonnali megoldása és a következő előfordulás megakadályozása. A problémák kezeléséhez strukturált megakadályozása. A problémák kezeléséhez strukturált módszerek adnak segítséget, támogatást és így a módszerek adnak segítséget, támogatást és így a minőségfejlesztés folyamata hatékonyabbá tehető.minőségfejlesztés folyamata hatékonyabbá tehető.

Munkahelyi egészség, biztonság

Cél, hogy képessé tegyük a szervezetet biztonságos és egészséges munkahelyek biztosítására, a munkával egészséges munkahelyek biztosítására, a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzésére, kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzésére, valamint teljesítménye folyamatos javítására.

Fenntarthatóság, környezetmenedzsment, energiahatékonyság

Célunk a fenntartható fejlődés biztosítása a lehető legkisebb anyaga és energiafelhasználással, a keletkező hulladékok és és energiafelhasználással, a keletkező hulladékok és szennyező anyagok kibocsátásának szennyező anyagok kibocsátásának minimalizálásával/megszűntetésével. A működés környezettudatos tervezése és kivitelezése, az anyag környezettudatos tervezése és kivitelezése, az anyag- és energiaveszteségek megelőzése.

SPECIÁLIS KÉPZÉSEK

 • Six Sigma Green Belt képzés (EOQ MNB - KVALIKON)
 • Six Sigma Black Belt képzés
 • Mérőeszköz felügyelő
 • Minőségellenőr képzés
 • Minőségtechnikák képzés
 • Termékbiztonsági megbízott
 • LOTO tréning

SZABVÁNYISMERETI ÉS BELSŐ AUDITORI KÉPZÉSEK

AUTÓIPARI KÉPZÉSEK

MENEDZSMENT RENDSZEREK, LEAN KÉPZÉSEK

 • Lean Fenntarthatóság - Energiahatékonyság
 • LEAN ISO 9001 képzés
 • LEAN Munkabiztonság képzés
 • Lean Quality képzés

TOVÁBBI KÉPZÉSEK

 • TQM tréning
 • Vevőközpontú menedzsment
 • Team építés
 • 0 hiba, Poka-Yoke
 • Beszállító felügyeleti képzés
 • Minőségtechnikus képzés
 • Folyamatszemlélet képzés
 • Minitab I. kezdő
 • Minitab II. haladó
 • Kísérlettervezés
 • Metrológus
 • Mérőeszköz felügyelő képzés
 • Statisztikai Alapok képzés
 • IATF folyamatgazda
 • Autóipari projektmenedzsment

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK

 • Rendszerépítés
 • Rendszerüzemeltetés
 • Auditálás

EGYÉB SZABVÁNYOS RENDSZEREK

 • ISO/TS 22163 - A vasúti szervezeteküzleti irányítási rendszerének követelményei
 • ISO 41001 - Létesítménygazdálkodás, irányítási rendszerek, követelmények alkalmazási útmutatóval
 • ISO 55001 - Vagyongazálkodás, irényítási rendszerek, követelmények
 • ISO 22301 - Szociális biztonság, üzletviteli irányítási rendszerek, követelmények

SZOFTVERES TÁMOGATÁS

 • APIS IQ FMEA - VDA szerinti
 • DataLyzer - Gage management szoftver, mérőrendszerek elemzéséhez és menedzseléséhez
 • DataLyzer - FMEA szoftver, Hibamód és hatáselemzéshez
 • DataLyzer - OEE szoftver, az Általános Berendezés-hatékonyság elemzéséhez
 • DataLyzer - Spectrum Statisztikai Folyamatszabályozás és Képességvizsgálat
 • DataLyzer - SPC Wizard szoftver, adatok statisztikai elemzéséhez
 • Companion - Hat Szigma és Lean projektek menedzselésére
 • Folyamatmodellezés - Bizagi