Folyamatmenedzsment képzés (EOQ MNB - KVALIKON)

A KÉPZÉS CÉLJA:

A folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management), Folyamat teljesítménymérés, folyamatcontrolling (Business Process Control) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement). A képzések egymásra épülnek, a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés.

AKIKNEK AJÁNLJUK:

Felsővezetők, minőségügyi vezetők, marketing vezetők, termelési vezetők, HR vezetők

Nagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, igény esetén kérje testre szabott ajánlatunkat a kepzes@kvalikon.hu email címen

A képzés programja

1. Nap

Folyamatmenedzsment képzés (BPM)

Folyamatszemlélet elméleti alapjai

- Folyamat
- Folyamat elemei
- A folyamat jellemzői
- Kereszt-funkcionális megközelítés
- Belső vevő fogalma

A vállalati folyamatok osztályozása (Porter modell, APQC folyamatkategorizálási séma)
Folyamatmenedzsment és a vállalatirányítás kapcsolata
Folyamat célrendszer, folyamatok kapcsolódása, folyamatok kialakítása
A folyamatmenedzsment megvalósítása

- a kritikus sikertényezők meghatározása
- a főfolyamatok (alapvető folyamatok) meghatározása
- A folyamatmenedzsment szervezeti háttere, a folyamatgazdák szerepe
- a folyamatok kézben tartása (BPC - folyamat controlling)
- a folyamatok fejlesztése (BPI - Business Process Improvement)

2. Nap

A folyamatmenedzsment elemei

- Folyamatdokumentálás
- Folyamat teljesítménymérés
- Folyamatszabályozás
- Folyamatfejlesztés

Folyamatok dokumentálása

- Folyamatmodellezés
- Folyamatok feltérképezése
- Interjúkészítés
- Folyamatábra készítés
- Folyamatok kapcsolódási pontjai
- SIPOC modell (folyamatábrák)

A folyamatmenedzsment alkalmazása a vállalati gyakorlatban (példák)

- TQM
- BPR
- Benchmarking
- 6 Sigma

Az üzleti folyamatmenedzsment és a vállalati működés integrálása
EFQM Üzleti kiválóság modell

3. Nap

Folyamat teljesítménymérés, folyamat-kontrolling képzés (BPC)

A teljesítménymérés célja és szerepe
Folyamatok mérése

- Folyamat modell – mérési pontok
- Adatgyűjtés, mérés
- Folyamatmérés rendszerének kialakítása

Mérési és statisztikai alapok
Teljesítménymutatók meghatározása

- Teljesítménymutatók, indikátorok
- Kulcs teljesítménymutatók (KPI-k)
- Teljesítménymutatók meghatározása
- Eredménymutatók, teljesítményokozók
- Minőségköltségek
- Tevékenység alapú költségszámítás (ABC)

4. Nap

Teljesítménymérési rendszer

- Teljesítménymérési rendszer kialakítása
- Teljesítménymérési rendszer integrálása a vállalati
stratégiába (Balanced Scorecard)
- Folyamat teljesítménymutatók lebontása
- Adatgyűjtés a folyamatokkal kapcsolatban
- A folyamatok teljesítményének összemérése más folyamatokkal
- A folyamat teljesítménymutatók felhasználása

Folyamatszabályozás

- Folyamatcélok meghatározása
- PDCA ciklus működtetése
- Helyesbítő intézkedések megfogalmazása
- Folyamatszabályozási rendszerek
- Folyamatcontrolling
- Kockázatmenedzsment
Minőségszabályozás

5. Nap

Folyamatfejlesztés képzés (BPI)

Folyamatelemzés

- Adatgyűjtés a folyamattal kapcsolatban
- Folyamatelemzés szempontjai
- A folyamat strukturális elemzése
- A folyamatteljesítmény elemzése
- Szabályozási, irányítási szempontok

A folyamat alapvető jellemzőinek vizsgálata

Szabályozottság
Szórás
Teljesítmény
Átfutási idők
Költségek

Folyamatelemzési módszerek

Folyamatképesség vizsgálat
5W 1H
Hozzáadott érték elemzés, veszteségelemzés
Átfutási idő, ciklusidő elemzés
Minőségköltségek, folyamatköltségek
FMEA
Kockázatelemzés

Benchmarking

Teljesítmény benchmarking
Folyamat benchmarking
A benchmarking lépései
Legjobb gyakorlatok azonosítása (Best Practice)

Folyamatfejlesztési célok és lehetőségek
Folyamatfejlesztés módszertana

Folyamatfejlesztési 7 lépése
BPI módszertan – Az üzleti folyamatfejlesztés 5 fázisa

6. Nap

KAIZEN – Folyamatos fejlesztés

Kaizen 3 lépése
Folyamatok vizsgálata értékteremtés szempontjából
7 minőségeszköz, 7 MUDA

„6 Sigma” módszer

„6 Sigma” stratégiák
DMAIC fejlesztési ciklus
6 Sigma projekt

Business Process Reengineering

BPR jellemzői, folyamata
BPR projektek (szereplők, projektmenedzsment, kritikus sikertényezők)

Változásmenedzsment
Folyamatfejlesztési projektek

Folyamat fejlesztési workshopok lebonyolítása
Folyamatfejlesztési projektek lebonyolításának kritikus sikertényezői
Folyamatfejlesztés projektmenedzsmentje

Folyamatfejlesztési esettanulmány, egy folyamatfejlesztési feladat közös megoldása

Vizsga

Információk, jelentkezés
 • Időpont:
  2024. Október 14-15, 21-22, 28-29
 • Határidő:
  2024-10-07
 • Helyszín:
  Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12.
 • Részvételi díj
  (Ft+áfa):

  430.000 Ft+ÁFA, ami tartalmazza a képzést, az oktatási anyagokat és a helyszín költségeit
 • Étkezési díj
  (Ft+áfa):

  48.000 Ft+ÁFA, mely tartalmazza a kávészünet, sós sütemények, gyümölcs bekészítés és a meleg ebéd költségeit

Online jelentkezés

Letölthető program

Folyamatmenedzsment képzések

Folyamatmenedzsment képzés

2024. május 28, 30, június 4, 6, 11, 13.