Stratégiai tanácsadás


Cégátvilágítás stratégiai helyzetértékelés, termelékenységi átvilágítás, pénzügyi átvilágítás, üzleti kockázat elemzés, az üzleti folyamatok átvilágítása, benchmarking, szervezeti morál felmérés, vevői elégedettségmérés)

Stratégiai elemzés, környezetelemzés, piacelemzés, piacbővítési lehetőségek feltárása, versenyerő elemzés, portfolió-elemzések, értéklánc-elemzés, magkompetenciák azonosítása, SWOT és SPACE elemzések, piacszegmentálás a vállalat stratégiai képességeinek és lehetőségeinek azonosítása érdekében

EFQM (Üzleti Kiválóság) modell szerinti önértékelés és fejlesztési iránykijelölés

Stratégiai tervezés, küldetés, jövőkép meghatározása, üzleti stratégiák és funkcionális stratégiák kialakítása, stratégiai terv elkészítése, stratégia kialakító workshopok levezetése

A cég stratégiájához illeszkedő szervezeti rendszerirányítási (controlling) és működési modell (folyamatrendszer) kialakítása