Cégünkről


Küldetésünk

"A fejlett menedzsment technikák elterjesztése a magyar gyakorlatban, üzleti és szervezeti képességfejlesztés. A felsővezetés támogatása a kor kihívásainak megfelelő üzleti modell és folyamatok kialakításában és az ezt lehetővé tevő eredményes változtatások végrehajtásában."

Cégünk a felsővezetés munkájának támogatására szakosodott tanácsadó és fejlesztő cég. Célul tűztük ki a hatékony nyugati menedzsment módszerek hazai gyakorlatba való átültetését, a vezetés munkájának a módszertani támogatását és a vállalati dolgozók képességeinek fejlesztését. Működésünk alapelve a vevőközpontúság, amelyet az ügyfeleink gyakorlatában is szeretnénk követendő elvként megerősíteni.

Bizonyára Önök is érzékelik, hogy a környezet változásának üteme felgyorsult az utóbbi időben. A változásokhoz való gyors, kreatív alkalmazkodás egyre több energiáját köti le a vezetőknek. Egyre nehezebb a piacon versenyben maradni, egyre többet kell nyújtani a vevőinknek, mert versenytársaink is többre képesek.

A legtöbb területen már nem elégséges, ha a meglévő termékeinket és szolgáltatásainkat megszokott színvonalon biztosítjuk, hanem folyamatosan fejlődni kell. Ezt a fejlődési képességet be kell építeni a vállalat működésébe. Fejlődni viszont csak biztos alapokról lehet, tehát olyan vállalati rendszereket kell kialakítani a vállalatnál, amelyek segítenek az elvárt termék és szolgáltatás színvonal biztosításában és a működés kézbentartásában.

A fejlődés és a minőségi munka másik feltétele az emberekben rejlik. Ahhoz, hogy a vállalat képes legyen a kitűzött céljait elérni és versenyben maradni, meg kell változtatni az emberek gondolkodásmódját és folyamatosan fejleszteni kell az egyének és a szervezet képességeit. Ezeknek a követelményeknek megfelelően alakítottuk ki a szolgáltatási profiljainkat.

Minőségpolitikánk

Cégismertető

Hatékonyság és szervezetfejlesztési szolgáltatásaink

Tréning paletta - részletesen

Tréning paletta - röviden