Tréningek röviden


Kaizen Menedzser képzés:

A tréninget elvégző vezetők képesek lesznek önálló folyamatos fejlesztési projekteket vezetni a vállalatnál, megszervezni, támogatni a vállalati KAIZEN tevékenységet és rendelkezni fognak azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyek a vállalat szempontjából alapvető fontosságú minőségi, költség és veszteségcsökkentési, átfutási idő csökkentési célok eléréséhez szükségesek. Bővebben>>

Lean menedzsment képzés:

A Lean Management bevezetés támogatása. Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek rendelkeznek a Lean Management rendszer alkalmazására vonatkozóan és képesek lesznek eredményesen támogatni a Lean menedzsment bevezetését saját szervezetüknél. A képzés során a résztvevők saját munkakörnyezetben pilot projekt keretében alkalmazzák a Lean menedzsment elemeit és ezt az utolsó alkalommal prezentálják a többi résztvevőnek. Bővebben>>

Lean a logisztikában képzés:

A Lean Management alkalmazása az ellátási láncban. Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a gyártásszervezés és készletgazdálkodás területén, és képesek lesznek eredményesen támogatni a Lean menedzsment bevezetését az ellátási láncban. A folyamatban lévő készletek, és az azzal kapcsolatos költségek jelentős csökkentésével javítva a vállalat hatékonyságát. A képzés vizsgával zárul. Bővebben>>

5S képzés:

A résztvevők megismertetése a termelékenység fejlesztés alapját képező 5S módszerrel, és a módszer bevezetésének hazai tapasztalataival. A résztvevők felkészítése a módszer bevezetésének előkészítésére. Bővebben>>

LEAN maintenance – TPM képzés:

A Lean menedzsment gépek és termelő berendezések hatékonyság fejlesztésére vonatkozó módszereinek (5S, TPM, SMED) és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. Bővebben>>

Value Stream Management képzés:

Az értékáram menedzsment rendszer megismertetése a résztvevőkkel, amely keretében a fejlesztéseket egy a stratégiából levezetett szisztematikus fejlesztési programban lesznek képesek kezelni, így lényegesen javítható a Lean menedzsment és Kaizen bevezetés eredményessége és az eredmények fenntarthatósága. Bővebben>>

5S - TPM - SMED - LEAN menedzsment a gépeken:

A Lean menedzsment gépek és termelő berendezések hatékonyság fejlesztésére vonatkozó módszereinek (5S, TPM, SMED) és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. Bővebben>>

Lean Office képzés:

A Lean Management filozófia és rendszer elemeinek és előnyeinek megismertetése a résztvevőkkel. A Lean Management bevezetésével kapcsolatos feltételek és feladatok áttekintése. A Lean Management bevezetésének elméleti előkészítése a szervezet támogató és irányítási folyamataiban dolgozó vezetők bevonásával. Bővebben>>

Lean management stratégiai workshop:

A Lean Management filozófia és rendszer elemeinek és előnyeinek megismertetése a résztvevőkkel. A Lean Management bevezetés stratégiai kérdéseinek és jelentőségének áttekintése. A Lean Management bevezetésével kapcsolatos feltételek és feladatok áttekintése a Lean Management vállalati bevezetésének elméleti előkészítése. Bővebben>>

Lean tréner képzés:

A Lean Management bevezetés támogatása. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek eredményesen koordinálni, támogatni a Lean menedzsment bevezetését saját szervezetüknél. A képzés során a résztvevők saját munkakörnyezetben pilot projekt keretében egy kiválasztott területen egy Kaizen akciót valósítanak meg a munkatársaik bevonásával és ezt az utolsó alkalommal prezentálják a többi résztvevőnek. Bővebben>>

KAIZEN rendszer képzés:

Olyan ismeretek és készségek elsajátítása, melyek a vállalat szempontjából alapvető fontosságú minőségi, költség és veszteségcsökkentési, átfutási idő csökkentési célok eléréséhez szükségesek. Bővebben>>

TPM workshop:

A TPM rendszerének a gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel saját feladatok gyakorlatban történő megoldásán keresztül. Egy tömör elméleti oktatást követően, konkrét veszteségcsökkentési TPM akció megvalósítása a vállalatvezetés által kijelölt területen a képzés résztvevőinek bevonásával, az OEE mutató javítása érdekében. Bővebben>>

JIT - KANBAN képzés:

A résztvevők megértsék és elsajátítsák a toló és húzó elvű termelés vagy szolgáltatás közti különbséget a Lean Management fontosságát. Megértsék az éppen időben való termelés elemeit (JIT), az ütemidő fogalmát, számítását és szerepét az alacsony, optimális készletszint megvalósításában és a Kanban rendszert annak típusait. Megismerik továbbá, hogy az egydarabos áramlást, kiegyensúlyozott termelést, vagy kevert összetételű gyártást, hogyan lehet megvalósítani. Bővebben>>

TPM Master képzés:

A TPM rendszer egyes pilléreinek, feltételeinek megismerése és a TPM bevezetéséhez szükséges probléma megoldási, veszteségcsökkentési, megbízhatóság elméleti és statisztikai módszerek készség szintű elsajátítása. Bővebben>>

Lean Vezetés - Lean Coaching képzés:

A Lean Management bevezetés támogatása. Olyan Lean szemléletű vezetők képzése, akik képesek lesznek eredményesen irányítani, támogatni a Lean menedzsment bevezetését saját szervezetüknél, és a gyakorlatban is eredményesen alkalmazzák a Lean szemléletű változáskezelési, coaching, kommunikációs, motivációs eszközöket. Bővebben>>

Train the Trainer képzés:

A résztvevők oktatói, tréneri és workshop lebonyolítási, moderátori képességének fejlesztése. A képzés végén a trénerek” képesek lesznek hatékonyan megszervezni a képzéseket, megismerik a szükséges kommunikációs technikákat. Képesek lesznek munkatársaikat fejleszteni és a fejlődésben támogatni. Bővebben>>

Ipar 4.0:

A munkatársak felkészítése az Ipar 4.0 megoldások alkalmazására. Az Ipar 4.0. lehetőségeinek és megoldásainak áttekintése. Az Ipar 4.0 alkalmazásához szükséges szemléleti és elméleti alapismeretek elsajátítása. Bővebben>>

5S auditor képzés:

A résztvevők megismertetése a termelékenység fejlesztés alapját képező 5S módszerrel, és a módszer bevezetésének hazai tapasztalataival. A résztvevők felkészítése az 5S módszer bevezetésére és fenntartására, auditálására. Bővebben>>

Problémamegoldás képzés:

Felkészítés a mindennapokban felmerülő munkahelyi, üzleti folyamatok során előforduló problémák gyors, hatékony megoldására, a problémák újrakeletkezésének megakadályozására. A felmerülő problémák kezeléséhez strukturált módszerek elsajátíttatása a problémamegoldó kompetenciák fejlesztése céljából. Bővebben>>

Folyamatmenedzsment képzés:

A folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management), Folyamat teljesítménymérés, folyamatcontrolling (Business Process Control) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement). A képzések egymásra épülnek, a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés. Bővebben>>

Folyamatmérnök képzés:

A vállalatnál folyó folyamatszervezési, fejlesztési tevékenységek támogatása. Olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik képesek a vállalatnál folyó termék-bevezetési, technológiafejlesztési, minőségfejlesztési, hatékonyságfejlesztési, sztenderdizálási projekteket, tevékenységeket támogatni, koordinálni. A képzés során a résztvevők saját munkakörnyezetben pilot projekt keretében egy új folyamatot és/vagy gyártócellát, területet terveznek meg és készítik el annak szabályozásait a képzés végén az eredményeket prezentálják a képzés többi résztvevőjének. Bővebben>>

NPI Projektmérnök képzés:

A résztvevők felkészítése az új termékbevezetési és gyártáselőkészítési folyamatok eredményes támogatására a vevői igénytől a sorozatgyártásig. Az új termék bevezetéshez szükséges alapvető folyamat fejlesztési, projekt, változásmenedzsment módszerek és eszközök elsajátítása és begyakorlása. Bővebben>>

Hoshin Kanri képzés:

A Hoshin Kanri módszer megismerése és a stratégiai célok lebontása, célmegállapodások megkötése, erőforrás és projekttervek, akció meghatározása a célok elérése érdekében. Bővebben>> 

Benchmarking képzés:

A képzés során a résztvevők megismerik a benchmarking alkalmazásában rejlő lehetőségeket és konkrét gyakorlati példákon és feladatokon keresztül sajátíthatják el a benchmarking alkalmazásához szükséges legfontosabb ismereteket és készségeket, amiket azután a saját szervezetüknél is képesek lesznek alkalmazni. A képzés résztvevőket megismertetjük az autóipari benchmarking klub működése során feltárt legjobb gyakorlatokkal és a Lean menedzsment alkalmazás gyakorlati példáival. Bővebben>>

Kockázatmenedzsment képzés:

A kockázatmenedzsment rendszer működésének és elemeinek áttekintése az ISO 9001 szabvánnyal összhangban. A központi kockázatirányítás rendszerének áttekintése, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését. Bővebben>>

Folyamatfejlesztés képzés:

A folyamatfejlesztés alapvető technikáinak megismertetése és begyakorlása a résztvevőkkel

Teljesítménymérés képzés:

A vállalati teljesítmény nyomon követésére alkalmas módszerek megismertetése a résztvevőkkel

Balance Scorecard képzés:

A résztvevők megismertetése a Balanced Scorecard eszköz koncepciójával, elemeivel, működtetésével és felhasználási lehetőségeivel. A Balanced Scorecard készítés kulcs tevékenységeinek begyakorlása konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül. Egy BSC pilot projekt elméleti előkészítése.

Controlling tréning:

A controllingban, mint vezetési alrendszerben lévő lehetőségek bemutatása. Információt, ötleteket és eszközöket adni egy új controlling rendszer kialakításához, illetve a meglévő rendszer eredményesebb működtetéséhez.

Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A):

A Vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése. Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk. A program sikeres elvégzése biztosít olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elsajátítása révén, a résztvevő magasabb szinten képes vezetői tevékenységét ellátni, és fejlődik az EU által meghatározott kilenc vezetői kompetenciában is. A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők kifejezőkészsége, együttműködő készsége, önbizalma, kapcsolatteremtési és asszertív kommunikációs képessége, probléma megoldási technikái fejlődnek, új szemléletet kap a hatékonyságnövelés megvalósításában. Bővebben>>

Vezetői képzés - Rendszerek Építése, Irányítás modul (B):

A Vezetői képzés célja a résztvevő vezetők rendszer és folyamat-szemléletének erősítése. Olyan gyakorlati módszerek és technikák megismerése, amelyek segítségével hatékonyabban és eredményesebben tudja a területén lévő rendszereket, folyamatokat és projekteket menedzselni. A résztvevő képes lesz stratégiákat, üzleti terveket kialakítani, lebontani, megismeri a folyamatmenedzsment eszköztárát, képes lesz folyamatokat tervezni, szabályozni, mérni, fejleszteni, megerősödik projektszemléletében, valamint megismeri a projektmenedzsment alap eszköztárát. Bővebben>>

Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C):

A vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás és kompetenciák fejlesztése. A résztvevők a képzésen megismerik a csapat és szervezetépítés és a munkatársak fejlesztésének, vezetésének és értékelésének alapvető vezetői eszközeit. A képzés résztvevői elsajátítják azokat a gyakorlatban alkalmazható technikákat, amelyek segítségével javítható a munkatársak elkötelezettsége és teljesítménye. Bővebben>>

Vezetői képzés - Kommunikáció és változáskezelés modul (D):

A vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás és kompetenciák fejlesztése. A vezetők felkészítése a jelenlegi, VUCA, gyorsan változó környezethez való alkalmazkodásra. A résztvevők a képzésen megismerik a változáskezelés, asszertív kommunikáció, konfliktus és stresszkezelés, időgazdálkodás alapvető vezetői eszközeit. Fejlesztjük vezetői kommunikáció egyes területeit, amin keresztül befolyásolható egy szervezet eredményes működése és teljesítménye. Bővebben>>

Vezetői kommunikáció és konfliktuskezelés képzés:

A szervezeten belül eredményes és hatékony kommunikáció feltételeinek és eszközeinek megismerése és begyakorlása, a résztvevők kommunikációs kultúrájának fejlesztése - A személyes és a vezetői kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása - A szervezeten belül eredményes és hatékony együttműködés és konfliktuskezelés alapjainak megismerése. Bővebben>>

Teljesítménymenedzsment:

Az integrált teljesítménymenedzsment koncepciójának megismerése A vállalaton belül működő Controlling és Humán erőforrás rendszerek összhangját megteremtő integrált teljesítménymenedzsment gyakorlatának kialakítása A vállalati teljesítmény nyomon követésre alkalmas mérési módszerek megismerése A dolgozók maximális teljesítményét és elkötelezettségét biztosító vezetési technikák megismerése Teljesítményértékelés Képzés: A teljesítményértékelési rendszer bevezetésének támogatása, elfogadottságának erősítése, a teljesítményértékelés elméletének és gyakorlati alapjainak megismertetése a résztvevőkkel, a résztvevők teljesítményértékelésben betöltött szerepének és hasznának tisztázása. Bővebben>>

Változásmenedzsment képzés:

A szervezet változáskezelési képességének fejlesztése - A változási folyamat és a változás összetevőinek a megértése - Az egyének változáskezelési képességének fejlesztése konkrét gyakorlatokon keresztül - A változási programok kritikus sikertényezőinek megismerése - A tudatos szervezeti változást támogató módszerek megismerése és begyakorlása. Bővebben>>

Projektmenedzsment képzés:

A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. Bővebben>>

Hatékony vezetés képzés:

A hatékony és eredményes vezetői munka elvégzéséhez szükséges ismeretek és készségek fejlesztése. Az új vezetési irányzatok, stílusok megismerése. A vezetők gyakorlati készségeinek (kommunikáció, motiváció, időgazdálkodás, problémamegoldás, teammunka ...) elemzése és fejlesztése, különböző szituációs gyakorlatok segítségével.

Problémamegoldás képzés:

A problémamegoldás folyamatának és eszközeinek megismertetése. A résztvevők probléma megoldási képességeinek fejlesztése. Bővebben>>

Időgazdálkodás képzés:

A résztvevők felkészítése arra, hogy hatékonyabban – és a túlterhelések által okozott negatív stresszhatások nélkül – tudják ellátni vezetői és egyéb teendőiket, továbbá, hogy – az időhöz való viszonyuk konstruktív alakítása révén – azonosítani tudják a sikerességük útjában álló rossz szokásaikat és – sodródás helyett – kezükbe vehessék saját sorsuk irányítását. Bővebben>>

Tárgyalástechnika képzés:

A résztvevők megismertetése a tárgyalástechnika gyakorlatában használt legfontosabb elemeivel és eszközeivel. Bővebben>>

Művezető képzés:

A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Bővebben>>

Művezető Mester képzés (II):

A művezető I. képzést elvégző vezetők továbbképzése. A résztvevők vezetői, coaching, teamvezetési, konfliktuskezelési, termelésszervezési, folyamatszervezési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül.  Bővebben>>

Stratégiai tervezés képzés:

A vállalati stratégiai tervezési folyamat szakmai és módszertani támogatása. A résztvevők megismertetése a stratégiakészítés mai gyakorlatban használt legfontosabb elemeivel és eszközeivel.

Kockázatmenedzsment képzés:

A kockázatmenedzsment rendszer működésének és elemeinek áttekintése az ISO 9001 szabvánnyal összhangban. A központi kockázatirányítás rendszerének áttekintése, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését. Bővebben>>

Train the Trainer képzés:

A résztvevők oktatói, tréneri és workshop lebonyolítási, moderátori képességének fejlesztése. A képzés végén a trénerek” képesek lesznek hatékonyan megszervezni a képzéseket, megismerik a szükséges kommunikációs technikákat. Képesek lesznek munkatársaikat fejleszteni és a fejlődésben támogatni. Bővebben>>

Six Sigma Green Belt képzés:

A tréning résztvevői megismerik a TQM-ben, mint menedzsmentrendszerben rejlő lehetőségeket. A tréning résztvevői gyakorlati jártasságra tesznek szert a 6 Sigma módszertan alkalmazásában, és képesek lesznek önállóan 6 Sigma projekteket vezetni a vállalatuknál. Konkrét példákat, esettanulmányokat ismernek meg a 6 Sigma alkalmazására, amerikai és magyar vállalatoktól. A résztvevők a tréning során, egy egyéni, 6 Sigma pilot projektet hajtanak végre, amely eredményeit a végén, vizsga keretében prezentálnak a többieknek. A tréninget sikeresen elvégzők Six Sigma zöldöves menedzser oklevelet kapnak. Bővebben>>

Six Sigma Black Belt képzés:

Az előadások mellett konkrét példákat, esettanulmányokat ismernek meg a Six Sigma alkalmazására, amerikai és magyar vállalatoktól. Az esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonként prezentáció mellett a tréning résztvevői egy tanuló projektet visznek végig saját vállalatuknál, folyamatos konzultáció keretében, amely eredményeit a végén, vizsga keretében prezentálják a résztvevőknek. A tréninget sikeresen elvégzők Six Sigma Black Belt manager tanúsítványt kapnak. Bővebben>>

8D Képzés - Elmélet (Problémamegoldás):

A résztvevők megismerjék a 8D módszert és az azt támogató technikákat. A résztvevők megismerkedjenek a hatékony team munka szabályaival és technikáival. A képzés résztvevői megértsék és alkalmazni tudják a gyakorlatban az autóiparban elterjedt és a vevők által sokszor megkövetelt 8D problémamegoldó rendszert. Bővebben>>

FMEA képzés - (AIAG-Core Tools A Modul):

A résztvevők megismertetése az AIAG/VDA szerinti hibamód és hatás elemzés FMEA kidolgozásának követelményeivel és a kidolgozás folyamatával, ezen belül az egyes elemek meghatározásának módszereivel, a kockázatok azonosításával és azok csökkentésének módszereivel. Bővebben>>

TQM tréning:

A résztvevők megértsék és elsajátítsák a toló és húzó elvű termelés vagy szolgáltatás közti különbséget a Lean Management fontosságát. Megértsék az éppen időben való termelés elemeit (JIT), az ütemidő fogalmát, számítását és szerepét az alacsony, optimális készletszint megvalósításában és a Kanban rendszert annak típusait. Megismerik továbbá, hogy az egydarabos áramlást, kiegyensúlyozott termelést, vagy kevert összetételű gyártást, hogyan lehet megvalósítani.

Vevőközpontú menedzsment tréning:

A vevőközpontú szemlélet erősítése a szervezeten belül. A vevőközpontú menedzsment kialakításához szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a tréning résztvevőinek.

Team építés tréning:

A szervezeten belüli hatékony és eredményes team munkához szükséges képességek kialakítása és fejlesztése a résztvevőkben. Az eredményes team munkához szükséges képességek tesztelése és a pozitív viselkedésminták megerősítése szituációs gyakorlatokon keresztül.

Minőségtechnikák képzés:

Minőségmenedzsment alapvető módszereinek megismertetése. A minőségfejlesztéshez szükséges alapvető minőségtechnikák készségszintű elsajátítása, a résztvevők probléma megoldási kompetenciájának fejlesztése. Bővebben>>

Stratégiai Tervezés képzés:

A vállalati stratégiai tervezési folyamat szakmai és módszertani támogatása. A résztvevők megismertetése a stratégiakészítés mai gyakorlatban használt legfontosabb elemeivel és eszközeivel.

SPC Képzés - Elmélet (Statisztikai Folyamatszabályozás):

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az AIAG kézikönyv, Statisztikai folyamatszabályozás (SPC) alapjait, azon eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyekkel képesek lesznek adott helyzetben megfelelően dönteni, közbeavatkozni, statisztikai jellemzők alapján folyamatokat auditálni, fejlesztési javaslatokat hozni. Bővebben>>

Minőségellenőr képzés:

A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Bővebben>>

IATF 16949 auditor képzés:

Az IATF 16949 szabványban megfogalmazott elvek és követelmények elemzése, valamint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat. Bővebben>>

AIAG core tools alapok képzés:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az AIAG Core Tools eszközök célját, lényegét, hasznát és az eszközök nyújtotta lehetőségeket, azok elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazását. Bővebben>>

KIR (ISO 14001) belső auditor képzés:

A résztvevők megismerjék az ISO 14001:2015 szerinti irányítási rendszer követelményeit, alapelveit, működtetésének lehetőségeit. Mindezek mellett pedig ismereteket szerezzenek az ISO 19011:2018 szabvány auditokkal kapcsolatos elvárásairól. Bővebben>>

VDA 6.3. Folyamatauditor képzés:

A résztvevők megismerjék a VDA 6.3 szerinti folyamataudit követelményeit, módszereit. Az ismeretek segítségével fel tudják tárni a kockázatokat és lehetőségeket a teljes beszállítói láncban. Bővebben>>

VDA 6.3 Upgrade (0,5 Nap):

A résztvevők megismerjék a VDA 6.3:2023 szerinti folyamataudit követelményeit, módszereit. Bővebben>>