Minőségügyi tanácsadás


Bízza ránk szabványalapú menedzsment rendszerek kiépítését, tanúsításra való felkészítését, illetve belső és beszállítói audit elvégzését!
Milyen eredményeket várhatunk a minőségmenedzsment rendszerek bevezetésétől?

Programjaink célja:

 • Olyan rendszerek kialakítása a vállalatnál, amelyek segítenek az elvárt termék és szolgáltatás színvonal biztosításában és a működés kézbentartásában
 • A vállalat képes legyen a kitűzött céljait elérni és versenyben maradni
 • Az emberek gondolkodásmódjának fejlesztése 
 • Az egyének és a szervezet képességeinek fejlesztése, és ennek beépítése a vállalat működésébe

A következő területeken támogatjuk a rendszerépítést:

 • MIR (ISO 9001) Minőségirányítási rendszer 
 • KIR (ISO 14001) Környezetközpontú irányítási rendszer
 • MEBIR (ISO 45001) Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer 
 • EIR (ISO 50001) Energiairányítási rendszer 
 • IATF 16949 Autóipari minőségirányítási rendszer
 • IBIR (ISO/IEC 27001) Információbiztonság irányítási rendszer
 • 5S Munkahelyi rend és fegyelem

Minőségfejlesztés, költségcsökkentés

Cél, a minőségmenedzsment alapvető módszereinek megismerése, használata. Az üzleti folyamatok működtetése megismerése, használata. Az üzleti folyamatok működtetése során gyors, hatékony beavatkozás, a felmerült problémák során gyors, hatékony beavatkozás, a felmerült problémák azonnali megoldása és a következő előfordulás azonnali megoldása és a következő előfordulás megakadályozása. A problémák kezeléséhez strukturált megakadályozása. A problémák kezeléséhez strukturált módszerek adnak segítséget, támogatást és így a módszerek adnak segítséget, támogatást és így a minőségfejlesztés folyamata hatékonyabbá tehető.minőségfejlesztés folyamata hatékonyabbá tehető.

Munkahelyi egészség, biztonság

Cél, hogy képessé tegyük a szervezetet biztonságos és egészséges munkahelyek biztosítására, a munkával egészséges munkahelyek biztosítására, a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzésére, kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzésére, valamint MEB--teljesítménye folyamatos javítására.teljesítménye folyamatos javítására.

Fenntarthatóság, környezetmenedzsment, energiahatékonyság

Célunk a fenntartható fejlődés biztosítása a lehető legkisebb anyag -és energiafelhasználással, a keletkező hulladékok és és energiafelhasználással, a keletkező hulladékok és szennyező anyagok kibocsátásának szennyező anyagok kibocsátásának minimalizálásával/megszűntetésével. A működés minimalizálásával/megszűntetésével. A működés környezettudatos tervezése és kivitelezése, az anyagkörnyezet tudatos tervezése és kivitelezése, az anyag--és és energiaveszteségek megelőzése, energiaveszteségek megelőzése

Kockázatalapú gondolkodás

A kockázatalapú gondolkodásmód alapvető fontosságú minden irányítási rendszer megvalósításához irányítási rendszer megvalósításához..