Six Sigma Green Belt képzés

A KÉPZÉS CÉLJA:

A tréning résztvevői megismerik a TQM-ben, mint menedzsmentrendszerben rejlő lehetőségeket. A tréning résztvevői gyakorlati jártasságra tesznek szert a 6 Sigma módszertan alkalmazásában, és képesek lesznek önállóan 6 Sigma projekteket vezetni a vállalatuknál. Konkrét példákat, esettanulmányokat ismernek meg a 6 Sigma alkalmazására, amerikai és magyar vállalatoktól. A résztvevők a tréning során, egy egyéni, 6 Sigma pilot projektet hajtanak végre, amely eredményeit a végén, vizsga keretében prezentálnak a többieknek. A tréninget sikeresen elvégzők Six Sigma zöldöves menedzser oklevelet kapnak

KIKNEK AJÁNLJUK: 

Műszaki vezetők, minőségügyi vezetők, folyamatmenedzserek, termelési vezetők, művezetők, folyamatmérnökök

Nagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, igény esetén kérje testre szabott ajánlatunkat a kepzes@kvalikon.hu email címen.

A képzés programja

1. Nap

Six Sigma alapok

A TQM és a Six Sigma története

Six Sigma számítása, DPO, DPMO

A Six Sigma céljai

Minőségügyi alapok

A Minőség fogalma

A minőség megítélése

Statisztikai alapfogalmak és számítások

Folyamatképesség

A Six Sigma módszertana

Six Sigma stratégiák

Folyamat tervezési, fejlesztési és menedzsment módszerek

DMAIC ciklus

DMADV ciklus

Six Sigma projekt menedzsment

Projekt dokumentálás

PDCA ciklus – Folyamatos fejlesztés

Folyamatos fejlesztési gyakorlat

Katapult játék

2. Nap

Definíciós fázis - Projekt indítás

Vevő hangja – CTQ meghatározása

QFD – Minőségház

Six Sigma projektmenedzsment

Fejlesztési terület és Six sigma projekt kiválasztása és definiálása

Six Sigma team megalakítása

Magas szintű folyamattérkép elkészítése

SIPOC diagram elkészítése

Fejlesztési témák definiálása

A pilot projektek azonosítása

3. Nap

Mérési fázis

Folyamatábra készítés

Adatgyűjtés, adatgyűjtő lapok tervezése

Statisztikai módszerek

Mutatószámok meghatározása

Mérési rendszerek

SPC statisztikai folyamatszabályozás

Folyamatképesség (Cp, Cpk)

Mérőrendszer elemzés (R&R)

Minőségköltségek

Megtakarítási lehetőségek számszerűsítése

4. Nap

Elemzési fázis

Probléma definíció

7 QC eszköz:

- Adatgyűjtőlap

- Hisztogram

- Pareto diagram

- Szórás diagram

- Ok-okozati digram

- Folyamatábra

- Ellenőrző diagram

Okok elemzése – Root cause analysis

FMEA

Benchmarking

Folyamatelemzési módszerek

Probléma megoldási módszerek

Problémaelemzési és megoldási gyakorlat – Esettanulmány feldolgozása, megoldása

5. Nap

Elemzési fázis - folytatás

Korreláció és regresszió számítás

Statisztikai próbák (normalitás vizsgálat, hipotézis vizsgálat)

Grafikus elemzés, diagramok

Fejlesztési fázis

Six Sigma stratégiák

Megoldás keresési, ötletgenerálási módszerek

- Brain storming

- Affinitás diagram

DOE, kísérlettervezés

Megoldási lehetőségek értékelése

- Rangsorolási módszerek

Akcióterv kialakítása

Kommunikáció, változásmenedzsment

6. Nap

Fenntartási fázis - Kontrol

Minőség-ellenőrzés

A folyamatképesség javulásának igazolása

Ellenőrzőkártyák és használatuk

Projekt monitoring

Projektlezárás

Költség-haszon elemzés

Projektbeszámoló elkészítése

Szabványosítás, SDCA ciklus

Oktatás, tájékoztatás, prezentáció

A pilot projektek eredményeinek bemutatása

A résztvevők a saját munkakörnyezetükben Six Sigma mini projektet hajtanak végre, az eredményeit dokumentálják és egy prezentáció keretében, bemutatják az utolsó alkalommal a tréning többi résztvevőjének

VIZSGA: Egyéni Six Sigma mini projektet bemutató dolgozat és írásbeli vizsga

 

Információk, jelentkezés