Tréning kereső


Lean tréningek

Folyamatmenedzsment tréningek

Minőségmenedzsment tréningek

Vezetői tréningek

Képzésszervezés ügyfélszolgálat :
nyitvatartási ideje: H-P 8:30-16:30 óra.
Cím:   1112 Budapest, Jégvirág utca 12.
Tel:   06-1-201-1235
Fax:
  06-1-201-1235A program célja A Vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése. Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.
Akiknek ajánljuk Közép és felső vezetők, Vezetők új szerepkörben, Termelési vezetők, Műszaki vezetők, Gazdasági vezetők, HR vezetők, Minőségügyi vezetők, Kaizen menedzserek, Logisztikai vezetők, Művezetők
A program sikeres elvégzése biztosít olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elsajátítása révén, a résztvevő magasabb szinten képes vezetői tevékenységét ellátni, és fejlődik az EU által meghatározott kilenc vezetői kompetenciában is. A résztvevő megerősödik projektszemléletében, megismeri a projektmenedzsment eszköztárát valamint a projektek sikerességére vonatkozó kritikus tényezőket. Megismeri a folyamat-menedzsment rendszer felépítésének elemeit és elsajátítja a folyamatok eredményességének meg-határozását szolgáló eszközöket, és a minőségmenedzsment rendszerét, szemléletét, alkalmazott eszközeit. A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők kifejezőkészsége, együttműködő készsége.
Időpontok és
helyszínek
2024. Április 4-5, 11-12, 18-19
Jelentkezési határidő: 2024. 03 16.
Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12.
Nagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, igény esetén kérje testre szabott ajánlatunkat a kepzes@kvalikon.hu email címen

Részvételi díj 410.000 HUF+ÁFA
Étkezési díj 48.000 HUF+ÁFA
Program
1 - 2. nap
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS MODUL (A)
A vezető szerepe
Elvárások a vezetőkkel szemben
A vezetők feladatai
Ki a jó vezető?
A feladat és az emberközpontú vezetés
Példamutatás, felelősségvállalás
Önérvényesítés, önmagunk elfogadtatása a beosztottakkal
Menedzsment elemek
Menedzsment ciklus (PDCA)
- Fenntartás
- Fejlesztés
Menedzsment funkciók
Tervezés
A célok definiálása (SMART célok)
Prioritások meghatározása
A szervezeti célok lebontása és képviselete, célmegállapodások
A célok megvalósíthatósága és lebontása (5W1H)
Heti és napi munkaterv elkészítése
Szervezés
A hatékony munkavégzés feltételei
Feladat – Felelősség – Hatáskör – Elszámoltathatóság
A feladatok egyértelmű meghatározása és lebontása (5W 1H)
Delegálás, feladatok kiadása
A munkavégzéshez szükséges alapvető feltételek meghatározása és biztosítása (4M + I)
Időgazdálkodás
Napi időbeosztás, teljesítménygörbe
A prioritási (fontosság - sürgősség) mátrix
Hatékony és eredményes megbeszélések szervezése
A jól szervezett menedzser (időgazdálkodási) eszközei
Fejlesztési célok megfogalmazása saját időgazdálkodási gyakorlatunkra vonatkozóan
Ellenőrzés
Ellenőrzés, számonkérés szerepe
Mérés, értékelés
Teljesítménymérés, mutatószámok meghatározása
Visszacsatolás szerepe
Vizuális kontrol
Személyes vezetés
Csapatépítés, az együttműködés megnyerése
Csoportok irányítása, team munka
Bizalomépítés
Vezetői stílus
Vezetői döntések (Döntési mátrix)
Motiváció, beosztottak ösztönzése
Mások meggyőzése, és megnyerése az együttműködésre, mozgósítás
Coaching
Kommunikáció, hatékony visszacsatolás
A kommunikációt segítő és gátló tényezők
Betanítás, képzés, munka közbeni tréning (On the job training)
Változáskezelés
Személyes hatékonyság
Saját tevékenység menedzselése (önértékelés, önérvényesítés)
Önállóság, felelősségvállalás
Konfliktuskezelés
Konfliktuskezelési technikák (Thomas-Killmann modell)
Szerepkonfliktusok és a stressz
Stressz és teljesítmény, stresszkezelés
Hatékony információmenedzselés
3 - 4. nap
RENDSZEREK ÉPÍTÉSE, IRÁNYÍTÁS MODUL (B)
Tervezés
Stratégia és a stratégiai célok lebontása
SMART célok megfogalmazása
Üzleti terv tartalma és felépítése
Teljesítménymenedzsment modellek (MBO, Balanced Scorecard, EFQM modell)
Kulcs teljesítménymutatók (KPI) meghatározása
Célmegállapodások, a célok elfogadása, elfogadtatása
Controlling
Folyamatszemlélet
Folyamatszemlélet, Folyamatszervezés
Folyamatközpontú irányítás, Folyamatcontrolling
Folyamatgazda rendszer
Folyamatszabályozás
Folyamatok dokumentálása
Folyamatok szabályozása
Folyamatok mérése
Folyamatmutatók meghatározása
Folyamatfejlesztés
Vevő hangja (Voice of Customer)
Üzlet hangja (Voice of Business)
Folyamatok elemzése
Kockázatelemzés
Benchmarking
Folyamatok fejlesztése
Rendszerintegráció, IT fejlesztések
Folyamatfejlesztési projektek (BPR, Six Sigma, Lean, IT workflow – automatizálás) vezetése
Folyamatok tervezése, újratervezése
Problémamegoldás és minőségfejlesztés
PDCA – SDCA ciklus
Problémamegoldás 7 lépése
Gyökér ok keresés
5 Miért Módszer
Minőségfejlesztés, elsőre jót minőség, folyamatba épített minőség ellenőrzés
Döntéshozatal, a megoldás kiválasztása
Helyesbítő, megelőző intézkedések
Szabványosítás, eredmények fenntartása
Kontrol
Számonkérés, ellenőrzés, visszacsatolás
Monitoring rendszer
Vezetői auditok, bejárások
ISO 9001:2015 rendszer
Shopfloor management, Vizuális kontrol
Projektmenedzsment
Projektmenedzsment alapok
Mi a projekt, a projekt jellemzői
Projekt életciklus, projektek fázisai (indítás, tervezés, megvalósítás, monitoring, lezárás)
Projektmenedzser feladatai
Projektszervezés, szervezet
Projekttervezés (Gantt, PERT, CPM)
Projekt monitoring, dokumentálás
5-6. nap
EMBEREK VEZETÉSE MODUL (C)
Emberek vezetése
Vezetői feladatok
Vezetői HR feladatok
Feladatorientált – kapcsolat orientált vezetés
„Gazda szemlélet”
Az emberi erőforrásokkal és az idővel való hatékony gazdálkodás alapjai
Vezetői példamutatás, felelősségvállalás
Kiválasztás, toborzás
A kiválasztási folyamat
Vezetői szerepek a kiválasztási folyamatban
Együttműködés a szakértőkkel (HR, fejvadász, grafológus..)
A munkaköri kompetenciák azonosítása és fejlesztése
Interjú típusok és technikák
Assessment Center (AC)
Személyes alkalmasság vs. szakmai alkalmasság
A felvételi döntés
Csapatépítés
Csapatépítés, csapatmunka
Az együttműködés alapjainak megteremtése
A csoportfejlődés fázisai
Team vezetés: a vezető szerepe és feladatai, kritikus sikertényezők
Csoport összetétele, szerepek - Belbin
Csoportkohézió, érdekeltség, elkötelezettség
Development Center (DC)
Hatékony együttműködés, sikeres kommunikáció
Kommunikáció dinamikája, felépítése, pszichológiai háttere
Együttműködési készség fejlesztése
Empátia, a másik megértése
Saját érdekeink érvényesítése, Megegyezés
Mások meggyőzése, és megnyerése az együttműködésre, mozgósítás
Konfliktusok kezelése a csoporton belül
Győztes – Győztes megoldások
A megbeszélések lebonyolítása (előkészítés, viselkedés szabályok, szerepek, moderátor, emlékeztetők)
Teljesítménymenedzsment
A teljesítménymenedzsment folyamata
Teljesítményértékelés alapjai, típusai
Ígéreteken és elvárásokon alapuló menedzsment
Célok elfogadása, elfogadtatása, lebontása
Teljesítményértékelési feladatok:
- A múltbeli teljesítmény értékelése
- Teljesítménycélok kitűzése
- Fejlődési lehetőségek meghatározása
Teljesítmény és kompetenciafejlesztés
Beosztottak motiválása, ösztönzése
Motiváció, beosztottak ösztönzése
Emberek irányítása, bevonása
Mások meggyőzése, és megnyerése az együttműködésre, mozgósítás
Maslow féle szükséglet hierarchia
Motivációs eszközök, beosztottak ösztönzése
A pozitív megerősítés módszere
Képzés és készségfejlesztés
Képzési igények felmérése
Kompetencia felmérés és fejlesztés
Munkatársak fejlesztése
Fejlesztési formák a munkahelyen
„On the job” fejlesztések
Betanítás, mentorálás
Képzések tervezése, és folyamatos követése
Eredmények értékelése, mérése
A vezető, mint mentor
Új rendszerek bevezetése
Új munkatársak, pályakezdők betanítása
Utódlástervezés (karrierrendszer támogatása)
Tehetséggondozás
A vállalati mentorrendszer kialakításának lépései, jellemzői
A vezető, mint edző
Felhatalmazás
Támogató vezető, coaching
A coaching folyamat lépései és azok technikája
A coaching eszköztára
A coaching kommunikációs eszköztára
Coaching a gyakorlatban
Online jelentkezés>>
Kontakt
Telefon/Fax: (061)201 1235
E-mail: kepzes@kvalikon.hu2990 Ft

További információk >>

Tréningszervezőt keresünk>>

http://www.mle.hu
<p><a href=Benchmarking KlubKvalikon Kft. © 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. Telefon:06 1 224 0175 Telefon: 06 1 201 12 35 e-mail:kepzes@kvalikon.hu - adószám: 12312999-2-43
Engedélyszám: E/2021/000193 Felnőttképző nyilvántartási számunk: B/2020/000853 (2020. 08. 30.)
Kövessen a Facebook-on >>