Hírlevél

E-mail Cím


Tréning kereső


Lean tréningek

Folyamatmenedzsment tréningek

Minőségmenedzsment tréningek

Vezetői tréningek

Szervezetfejlesztés hatékonyan

Mi az a szervezetfejlesztés? Hogyan alakul a szervezetfejlesztés folyamat? Milyen eszközökhöz lehet nyúlni a szervezetfejlesztéskor? Dr. Németh Balázs, a Kvalikon ügyvezető igazgatójának írása.

A szervezetfejlesztés fogalma és célja

A szervezetfejlesztés, angolul Organizational Development (OD), egy olyan irányított változási program, amely a szervezet képességeinek fejlesztésére összpontosít a stratégia, a struktúra, az emberek, ösztönzés, a mutatók és a menedzsment folyamatok fejlesztése és összehangolása révén.

Minél jobban szervezett egy vállalkozás, és minél jobb összhangot tud kialakítani a környezetével, annál sikeresebb és eredményesebb lesz a működése.

A szervezetfejlesztés célja a szervezeti működés és teljesítmény javítása. Azt, hogy mi a megfelelő működés és teljesítmény a stratégia határozza meg.

Ha változik a szervezet környezete, akkor ehhez hozzá kell igazítani a működését is. Az elmúlt években jelentős változások következtek be a vállalatok működési környezetében, amihez megfelelően kell alkalmazkodni a vállalatoknak. Újra kell gondolni, módosítani kell a stratégiát, és ezt le kell követni a vállalati folyamatoknak és a szervezetnek is.

Új kihívások a vállalatok számára

Néhány jelentősebb változás, ami az elmúlt években hatással volt és lesz a vállalatok működésére:

 • Energiakrízis, növekvő energia árak
 • Zöld gazdaság, Környezetvédelmi kihívások
 • Technológiai fejlődés (biotechnológia, Nanotechnológia, Ipar 4.0, Mesterséges intelligencia, felhő technológia, blokk-chain technológia, hidrogén technológia, eletromobilitás)
 • Digitalizáció (és ezzel együtt a digitális transzformáció)
 • A globalizációs folyamatok megakadása, Kína – Nyugat közötti feszültségek, protekcionizmus
 • Pandémia
 • Geopolitikai feszültségek, háborúk (Orosz – Ukrán háború, Közel-kelet, Afrika, Dél-kelet Ázsia)
 • Infláció
 • Recesszió
 • A nyugati társadalmak elöregedése, munkaerőhiánya
 • Ezzel párhuzamosan a fejlődő világ exponenciális népesség robbanása, munkanélkülisége
 • Migráció
 • EU föderalista törekvései – Nemzetállami érdekek
Függően a vállalati stratégiától, fejleszteni változtatni kell a szervezetet és a folyamatokat, hiszen a folyamatok és a szervezet, szervezeti működés határozzák meg a vállalati teljesítményt és eredményeket.

Amire fókuszálni kell a szervezetfejlesztésnél

A szervezetfejlesztés során számos területen beavatkozhatunk a szervezeti működésbe:

 • Egyéni képességek fejlesztése, képzés, kompetencia fejlesztés
 • Egyének közötti együttműködés, csoportviselkedés
 • Szervezeti koordináció, kommunikáció, információ áramlás
 • Szervezeti struktúra
 • Szervezeti viselkedés, kultúra
 • Vezetés, irányítás
 • Folyamatok, szabályozás
 • Teljesítménymérés, értékelés, ösztönzés
Függően a beavatkozási területtől számos módszertan és megoldás alakult ki az elmúlt évtizedekben a szervezeti teljesítmény és működés fejlesztésére.

Néhány jelentősebb irányzat és módszertan a teljesség igénye nélkül: Az Akciókutatás, TQM, Agile, Lean, MBO - Célkitűzések alapján történő vezetés, Folyamattanácsadás, BPR, változásmenedzsment, Szervezettervezés, Tanulószervezet, Munkakör tervezés, Csapatépítés, Coaching, Teljesítménymenedzsment.

A szervezetfejlesztés folyamata, lépései

Nézzük, milyen lépésekből áll a szervezetfejlesztés folyamata!

1. Diagnózis, helyzetelemzés

Minden fejlesztés alapja a jelenlegi helyzet megértése és elemzése. Szervezetfejlesztési projektek során függően a szervezetfejlesztés céljától a szervezeti működés egyes elemeit térképezzük fel és elemezzük az érintettek bevonásával. Az egyik ilyen jó struktúra a McKinsey féle 7S modell, amely tényező vizsgálatára érdemes fókuszálni a diagnózis során.

 • Stratégia (Strategy): a jövőkép elérését segítő akciók együttese
 • Szervezet (Structure): szervezeti felépítés, munkaköri leírások
 • Rendszerek (Systems): formális és informális folyamatok, döntési, ellenőrzési, értékelési, kommunikációs rendszerek
 • Viselkedési formák, stílus (Style): vezetés mit tart fontosnak, milyen példát mutat, hogyan viselkedik bizonyos helyzetekben
 • Közös értékek (Shared values): a cégnél mi számít jónak és rossznak, mire büszke, mit becsül meg, milyen példát mutat a vezetés
 • Munkatársak (Staff): munkavállalók tudással, tapasztalatokkal, elkötelezettséggel, hozzá állással
 • Képességek (Skills): kompetencia, erőforrások mennyisége és minősége
A diagnózis során azt vizsgáljuk, hogy az fenti elemek milyen szinten vannak az ideális, vágyott állapothoz képest és mennyire vannak egymással összhangban.

Függően a beavatkozás irányától és céljától, számos diagnózis módszer áll a szakemberek rendelkezésére, amely a fenti tényezők vizsgálatát szolgája (a hálózatkutatástól a pszichológiai tesztekig).

A diagnózis fázis végére egy olyan helyzetelemzés készül el, amely alapján azonosítható a problémák és meghatározhatók a lehetséges fejlesztési témák és célok.

2. Cél és probléma meghatározás, akciótervezés

Ha már tisztán látjuk a jelenlegi helyzetet, akkor azonosítani lehet fejlesztési lehetőségeket, problémákat és meg lehet határozni a fejlesztési célokat. Ebben a fázisban nagyon fontos az érintett szervezet vezetőinek bevonása és döntése, hogy milyen célokat szeretnének elérni és milyen fejlesztésekkel szeretnének foglalkozni, mihez rendelnek erőforrásokat.

Az egyes akcióknak meg kell vizsgálni az erőforrás szükségleteit és feltételeit, és ennek alapján lehet meghatározni a részletesebb akciókat és azok időbeli ütemezését. A fejlesztési célok elérésére az érintettek bevonásával akcióterveket dolgozunk ki, amik tartalmazzák a szakmai változtatási lépéseket és a változáskezelés feladatait is.

3. Beavatkozás, változtatás

Minden ötlet és terv annyit ér, amennyi abból megvalósul, és amilyen eredményeket hoz. Nagyon sok szervezetfejlesztési program elakad a megvalósítás szakaszában, mert nem jól mérték fel annak erőforrásszükségletét, nincs megfelelő szervezeti elfogadottsága és támogatottsága, vagy egyszerűen nem is megvalósítható abban a formában, ahogy azt elképzelték.

Tapasztalatunk szerint a szervezetfejlesztés nem egy egyirányú utca, hanem egy iteratív, tanulási folyamat, amelyben a beavatkozás, értékelés és a helyzetelemzés, akciótervezés egy folyamatos PDCA ciklusban (Tervezés, Megvalósítás, Elemzés, Beavatkozás) történik.

A beavatkozás, megvalósítás során ezért folyamatosan mérjük, értékeljük az eredményt, azonosítjuk a felmerült problémákra, amikre megfelelő helyesbítő intézkedéseket dolgozunk ki.

A szervezetfejlesztési beavatkozásoknak két csoportja különíthető el a radikális változtatás és a folyamatos fejlesztés.

A Radikális változtatások során nagyobb lépésben haladunk, sokszor akár drasztikusan szakítunk a múltbeli működéssel. A folyamatos fejlesztés során kis lépésekben haladunk, és a meglévő folyamatokat, működést tökéletesítjük.

Vannak olyan esetek, helyzetek, amikor a környezet és a lehetőségek olyan mértékben megváltoznak, hogy csak egy drasztikusabb beavatkozással lehet a szervezet céljait megvalósítani. Ez általában nagyobb kockázattal és szervezeti ellenállással jár, ezért alaposabb előkészítést és tervezést igényel.

A folyamatos fejlesztés során egy olyan szervezeti kultúra és működés kialakítására törekszünk, amelynek napi része a tanulás, a problémák azonosítása és megoldása. Ahol az érintettek nyitottak a változásra és folyamatosan részt vesznek a PDCA ciklus működtetésében és a működés fejlesztésében.

A szervezetfejlesztési beavatkozásoknak 3 szintjét lehet megkülönböztetni: egyéni, csoportos és szervezeti szint. A szervezetfejlesztések során minden szinten az értékek, tudás, képességek, a viselkedés és a kapcsolatok fejlesztésére törekszünk, különböző eszközökkel és módszerekkel.

4. Visszamérés, Értékelés

Ahogy azt már a beavatkozási fázisban is jeleztük, minden egyes fejlesztési folyamatban kulcsfontosságú az eredmények folyamatos mérése, visszamérése és értékelése. Csakis ez alapján értékelhető, hogy eredményesek voltak-e a beavatkozások, és vagy milyen módosítások szükségesek.

Az értékelés során fontos az objektivitás és mérhetőség, ezért már a célok, problémák megfogalmazása során törekszünk olyan objektív, összehasonlítható teljesítménymutatók, mérőszámok meghatározására, amely visszamérhetők, értékelhetők a beavatkozásokat követően.

Viszont számos olyan lényeges, de nehezebben számszerűsíthető tényező (elkötelezettség, elégedettség, stressz, szervezeti ellenállás) is van, amik szintén jelentős hatással vannak a szervezetfejlesztési programok sikerére. Ezért a mérés értékelés folyamán fontos, hogy folyamatosan figyeljük az érintettek reakcióit, kérjünk visszajelzéseket, teremtsünk lehetőséget a folyamatos kommunikációra és akár felmérésekkel is támogassuk szubjektív tényezők értékelését.

5. Intézményesítés, megszilárdítás

A szervezetfejlesztési beavatkozásokat követően jellemző a visszarendeződés, ezért fontos, hogy hangsúlyt fektessünk az új működési mód, viselkedés megszilárdítására, intézményesítésére. Ki kell alakítani azokat a mechanizmusokat, struktúrákat, szabályozásokat és rendszereket, amik az új működési mód fenttartását támogatják. Be kell építeni az mérési, értékelési, szabályozási és ösztönzési rendszerekbe azokat az elemeket, amik segítik az új szervezeti működés fenntartását, és eredményességét.

A szervezetfejlesztési programok során a 7S területén elemezzük, értékeljük és avatkozunk be a szervezeti működésbe, függően attól, hogy a vállalati célok és sikeres környezeti alkalmazkodás érdekében, milyen területen szükségesek a beavatkozások.

A szervezetfejlesztés eszközei

A szervezetfejlesztőknek széles eszköztár áll a rendelkezésre az elemzésre és a beavatkozásra. A szervezetfejlesztés eszközeit a beavatkozás szintje alapján 3 csoportba célszerű osztani: egyéni, csoport és szervezeti szint.

Az egyéni szinten alkalmazható eszközök:

 • Tréning, kompetencia fejlesztés
 • Coaching
 • Mentor program
 • Karriertervezés, tehetségmenedzsment
 • Felmérések, pszichológiai és önismereti tesztek és visszajelzés
Csoport szinten alkalmazható eszközök:

 • Csapatépítés, csoportmunkafejlesztés
 • Brainstroming – csoportmunka
 • Minőségkörök, önszerveződő munkacsoportok
 • Akciókutatás
 • Folyamat tanácsadás
 • Tranzakció elemzés
 • Mediáció
 • Csoportos coaching
 • World Cafe
Szervezeti szinten alkalmazható eszközök:

 • Szervezettervezés
 • Munkakör elemzés és tervezés
 • Átszervezés, szervezeti struktúra módosítás
 • Hálózatkutatás
 • BPR (Üzleti folyamatok újjáalakítása)
 • Agile (Agilis szervezet)
 • Lean menedzsment (Hozzáadott érték központú menedzsment)
 • TQM (Átfogó minőségközpontú menedzsment), Üzleti Kiválóság Modell
 • MBO (Célkitűzések alapján történő vezetés), Teljesítménymenedzsment
 • Quality of Work Life program
 • Felhatalmazás
Egy szervezet a környezetével szoros szimbiózisban lévő egység, akkor tud sikeres lenni, ha a szervezet működésének főbb érintettjei (ügyfelek, munkatársak, tulajdonosok, menedzsment, beszállítók, partnerek, hitelezők) elégedettek a működéssel és megfelelően együttműködnek a szervezettel.

Mikor tud sikeres lenni a szervezetfejlesztés?

Tapasztalatunk szerint egy szervezet hosszú távon nem tud sikeresen működni, ha nem fordít megfelelő figyelmet az érintettek igényeinek kielégítésére, és nem alkalmazkodik folyamatosan az igények, elvárások változásaihoz.

Az elmúlt évek során számos szervezetfejlesztési programban vettünk részt, és az a tapasztalatunk, hogy a programok sikerét alapvetően befolyásolja az irányító vezetés felkészültsége és elkötelezett részvétele.

Ezért a Kvalikon-nál nagy hangsúlyt fektetünk a vezetők fejlesztésére, mert a szervezetek jövőjét a szervezetet irányító Vezetők határozzák meg. Az évek óta nagy sikerrel futó Vezető képzési programjainkról a honlapunkon tájékozódhatnak.

Szervezetfejlesztési programjaink célja olyan maradandó változások tudatos megalapozása a szervezetnél (egyéni, csoport és szervezeti szinten), amelyek eredményei a tanácsadó távozását követően is folyamatosan értéktöbbletet és eredményt hoznak az adott területen.

Vezetői akadémia >>2990 Ft

További információk >>

Tréningszervezőt keresünk>>

http://www.mle.hu
<p><a href=Benchmarking KlubKvalikon Kft. © 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. Telefon:06 1 224 0175 Telefon: 06 1 201 12 35 e-mail:kepzes@kvalikon.hu - adószám: 12312999-2-43
Engedélyszám: E/2021/000193 Felnőttképző nyilvántartási számunk: B/2020/000853 (2020. 08. 30.)
Kövessen a Facebook-on >>