Képzéseink Időtartam Időpontok Részvételi díj Helyszín Jelentkezési határidő
46. BEST PRACTICE FÓRUM - RAIFFEISEN BANK 1 nap 2018. Április 20 60.000+ÁFA Raiffeisen Bank Zrt. 2018. Április 13.
XI.LEAN FÓRUM - KONFERENCIA 2 nap 2018. Április 26-27 100.000+ÁFA Hotel Benczúr 2018. Április 20.
Vezetői képzés 6 nap 2018. Május 3- 4, 8- 9, 14-15 300.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Április 28.
Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A) 2 nap 2018. Május 3- 4 120.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Április 25.
Folyamatmenedzsment képzés (EOQ MNB - KVALIKON) 6 nap 2018. Május 7- 8, 14-15, 24-25 320.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 01.
Six Sigma Green Belt képzés (EOQ MNB - KVALIKON) 6 nap 2018. Május 7- 8, 14-15, 22-23 315.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Április 27.
Vezetői képzés - Rendszerek építése, irányítás modul (B) 2 nap 2018. Május 8- 9 120.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 02.
5S-TPM-SMED-LEAN Management a gépeken 3 nap 2018. Május 10, 16-17 210.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 05.
Lean a logisztikában 4 nap 2018. Május 10-11, 16, 22 245.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 05.
Lean Alapképzés 3 nap 2018. Május 10, 16, 23 180.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 05.
Lean Management képzés 6 nap 2018. Május 10-11, 16-17, 23-24 320.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 05.
Lean Quality képzés 4 nap 2018. Május 10, 16, 23, 25 245.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 05.
Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C) 2 nap 2018. Május 14-15 120.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 08.
5S auditor képzés 2 nap 2018. Május 16-17 120.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 11.
5S képzés 1 nap 2018. Május 16 60.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 11.
TPM MASTER képzés 4 nap 2018. Május 16-17, 23-24 240.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 10.
Ipar 4.0 3 nap 2018. Május 22-23-24 180.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Április 17.
Belső auditor képzés (EOQ MNB - KVALIKON) 2 nap 2018. Május 28-29 120.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 21.
Folyamatmérnök képzés 6 nap 2018. Május 28-29; Június 4- 5, 11-12 320.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 24.
Projektmenedzsment képzés 3 nap 2018. Május 30-31; Június 6 180.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 25.
VI. Vezetői Best Practice Fórum - HR a vezetésben, Kompetencia fejlesztés, karriertervezés 1 nap 2018. Május 30 60.000+ÁFA 2018. Május 23.
Művezető mester képzés (II) 4 nap 2018. Május 31; Június 1, 7- 8 210.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 25.
Core Tools képzés 4 nap 2018. Június 4- 5, 11-12 240.000+ÁFA Hotel Mediterrán 2018. Május 28.

Meghírdetett képzéseink Rövid leírás
Művezető képzés   A műszakvezetők, csoportvezetők vezetői készségét fejlesztő képzés 
Train the trainer képzés   A résztvevők oktatói, tréneri és workshop lebonyolítási képességének fejlesztése. A képzés végén a „trénerek” képesek lesznek hatékonyan megszervezni a képzéseket, megismerik a szükséges kommunikációs technikákat. 
Folyamatmérnök képzés   A vállalatnál folyó folyamatszervezési, fejlesztési tevékenységek támogatása. Olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik képesek a vállalatnál folyó termék-bevezetési, technológiafejlesztési, minőségfejlesztési, hatékonyságfejlesztési, sztenderdizálási projekteket, tevékenységeket támogatni, koordinálni. 
Kaizen Menedzser képzés   A folyamatos fejlesztés és veszteségcsökkentés módszerei 
Lean Alapképzés   A LEAN szemléletű gondolkodásmód elsajátítása, fejlesztése. A Lean menedzsment alapvető elveinek és eszközeinek megismerése. A képzésen résztvevő munkatársak felkészítése a Lean bevezetési programokban való eredményes közreműködésre. 
Lean Management képzés   A Kaizen menedzser képzés folytatása, lean bevezetés, folyamatos értékáramlás, veszteségcsökkentés módszereinek megismerése 
Lean Office képzés   Lean képzés szolgáltatók és adminisztratív, vagy irodai területen dolgozó vezetők részére 
Lean Quality képzés   Minőségügyi munkatársak Lean szemléletű továbbképzése, a lean filozófia és rendszer alapjainak megismerése 
Lean a logisztikában   Az ellátási lánc menedzsment folyamatainak fejlesztése, Lean elvek alapján 
Value Stream Management képzés   Az értékáram felmérés és fejlesztés rendszere 
Team koordinátor képzés   Team koordinátorok felkészítése a koordinációs és csoportvezetői feladataik eredményes és hatékony ellátásárára, a résztvevők vezetői, kommunikációs, konfliktuskezelési, szervezési, probléma megoldási készségeinek fejlesztése és a Lean szemléletének erősítése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. 
TPM MASTER képzés   A TPM rendszer egyes pilléreinek, feltételeinek megismerése és a TPM bevezetéséhez szükséges probléma megoldási, veszteségcsökkentési, megbízhatóság elméleti és statisztikai módszerek készség szintű elsajátítása. 
Kaizen rendszer képzés   Olyan ismeretek és készségek elsajátítása, melyek a vállalat szempontjából alapvető fontosságú minőségi, költség és veszteségcsökkentési, átfutási idő csökkentési célok eléréséhez szükségesek. 
Problémamegoldás képzés   Felkészítés a mindennapokban felmerülő munkahelyi, üzleti folyamatok során előforduló problémák gyors, hatékony megoldására, a problémák újrakeletkezésének megakadályozására. A felmerülő problémák kezeléséhez strukturált módszerek elsajátíttatása a problémamegoldó kompetenciák fejlesztése céljából. 
46. BEST PRACTICE FÓRUM - RAIFFEISEN BANK   A Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. 
XI.LEAN FÓRUM - KONFERENCIA    
Vezetői képzés   A Vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése. Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk. A program sikeres elvégzése biztosít olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elsajátítása révén, a résztvevő magasabb szinten képes vezetői tevékenységét ellátni. 
Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A)   A Vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése. Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk. A program sikeres elvégzése biztosít olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elsajátítása révén, a résztvevő magasabb szinten képes vezetői tevékenységét ellátni. 
Folyamatmenedzsment képzés (EOQ MNB - KVALIKON)   A folyamatmenedzsment teljes témakörét átfogó képzés 
Six Sigma Green Belt képzés (EOQ MNB - KVALIKON)   A 6 Sigma módszere és eszközei a minőségfejlesztésben és költségcsökkentési akciókban 
Vezetői képzés - Rendszerek építése, irányítás modul (B)   A Vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése. Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk. 
5S-TPM-SMED-LEAN Management a gépeken   A Lean menedzsment alkalmazása a vállalat termelő berendezéseinél 
Lean Alapképzés   A LEAN szemléletű gondolkodásmód elsajátítása, fejlesztése. A Lean menedzsment alapvető elveinek és eszközeinek megismerése. A képzésen résztvevő munkatársak felkészítése a Lean bevezetési programokban való eredményes közreműködésre. 
Lean Management képzés   A Kaizen menedzser képzés folytatása, lean bevezetés, folyamatos értékáramlás, veszteségcsökkentés módszereinek megismerése 
Lean Quality képzés   Minőségügyi munkatársak Lean szemléletű továbbképzése, a lean filozófia és rendszer alapjainak megismerése 
Lean a logisztikában   Az ellátási lánc menedzsment folyamatainak fejlesztése, Lean elvek alapján 
Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C)   A Vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése. Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk. A résztvevő megismeri a minőségmenedzsment rendszerét, szemléletét, alkalmazott eszközeit. 
5S auditor képzés   A résztvevők megismertetése a termelékenység fejlesztés alapját képező 5S módszerrel, és a módszer bevezetésének hazai tapasztalataival. A résztvevők felkészítése az 5S módszer bevezetésére és fenntartására, auditálására. 
5S képzés   A résztvevők megismertetése a termelékenység fejlesztés alapját képező 5S módszerrel, és a módszer bevezetésének hazai tapasztalataival. A résztvevők felkészítése a módszer bevezetésének előkészítésére. 
TPM MASTER képzés   A TPM rendszer egyes pilléreinek, feltételeinek megismerése és a TPM bevezetéséhez szükséges probléma megoldási, veszteségcsökkentési, megbízhatóság elméleti és statisztikai módszerek készség szintű elsajátítása. 
Ipar 4.0   A munkatársak felkészítése az Ipar 4.0 megoldások alkalmazására. Az Ipar 4.0. lehetőségeinek és megoldásainak áttekintése. Az Ipar 4.0 alkalmazásához szükséges szemléleti és elméleti alapismeretek elsajátítása. 
Belső auditor képzés (EOQ MNB - KVALIKON)   A szervezet munkatársainak felkészítése az eredményes belső auditok lebonyolítására. A minőségügy és az ISO 9001:2000 szabványrendszer alapvető ismereteinek elsajátítása 
Folyamatmérnök képzés   A vállalatnál folyó folyamatszervezési, fejlesztési tevékenységek támogatása. Olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik képesek a vállalatnál folyó termék-bevezetési, technológiafejlesztési, minőségfejlesztési, hatékonyságfejlesztési, sztenderdizálási projekteket, tevékenységeket támogatni, koordinálni. 
Projektmenedzsment képzés   Projektvezetők szakmai képzése 
VI. Vezetői Best Practice Fórum - HR a vezetésben, Kompetencia fejlesztés, karriertervezés   HR a vezetésben Kompetencia fejlesztés, karriertervezés 
Művezető mester képzés (II)   A művezető I. képzést elvégző vezetők továbbképzése. A résztvevők vezetői, coaching, teamvezetési, konfliktuskezelési, termelésszervezési, folyamatszervezési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. 
Core Tools képzés   A résztvevők megismerjék a Core Tools eszközök célját, lényegét, hasznát és az eszközök nyújtotta lehetőségeket, azok elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazását. 

Letölthető kalendárium>>

Az itt található tréningek a szabad piaci szolgáltatásaink részét képezik!

Kedvezmények:

-2-3 fő jelentkezése esetén 10%,
-4 fő felett 15% kedvezményt biztosítunk a fenti díjakból.
-PANAC és MAJOSZ tagoknak további 8% kedvezményt biztosítunk a fenti díjakból.
- KKV-k (80 fő alatt) részére tagoknak 15% kedvezményt biztosítunk a fenti díjakból.
(Egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe.)

A tréning díj tartalmazza a tanfolyamon való részvétel díját, az átadott előadásanyagokat, a vizsgadíjat, az ebédet és a frissítőket.

Kérem Önöket, ha részt kívánnak venni a programokon, szíveskedjenek a jelentkezési lapot legkésőbb a fent jelzett határidőkig faxon (fax: 1/201-1235) vagy postai úton (Kvalikon Kft. – 1126 Budapest, Istenhegyi út 11/c. ) visszaküldeni

Kérjük minden képzésre külön jelentkezési lapot töltsenek ki!
A jelentkezési lapon kérjük töltsék ki az oktatás szervezésével foglalkozó kontaktszemély nevét és elérhetőségét, akivel felvesszük a kapcsolatot és elküldjük a szükséges iratokat és a számlát!

További információk:

Kis Rita, Kvalikon Kft. 1126 Budapest Istenhegyi út 11/c.
Tel/Fax: (06-1) 201-1235
kepzes@kvalikon.hu