Tréning kereső


Lean tréningek

Folyamatmenedzsment tréningek

Minőségmenedzsment tréningek

Vezetői tréningek

Képzésszervezés ügyfélszolgálat :
nyitvatartási ideje: H-P 8:30-16:30 óra.
Cím:   1112 Budapest, Jégvirág utca 12.
Tel:   06-1-201-1235
Fax:
  06-1-201-1235Akiknek ajánljuk: Team koordinátorok, csoportvezetők, műszakvezetői szint alá tartozó, a napi operatív munkában is résztvevő munkatársak, akik direkt dolgozók irányításáért felelnek, a felsőbb szintű vezetés és a dolgozók közötti kommunikációs kapcsolattartók, frissen vezetői pozícióba kerülő munkatársak.
A képzés célja: Team koordinátorok felkészítése a koordinációs és csoportvezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására, a résztvevők vezetői, kommunikációs, konfliktuskezelési, szervezési, probléma megoldási készségeinek fejlesztése és a Lean szemléletének erősítése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül.
Időpontok és
helyszínekNagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, igény esetén kérje testre szabott ajánlatunkat a kepzes@kvalikon.hu email címen

Részvételi díj HUF+ÁFA
Étkezési díj HUF+ÁFA
Tematika:
1. nap
Team koordinátor szerepe
A team koordinátor szerepe, szükséges kompetenciái
A Lean szervezet és a team koordinátor szervezeten belül betöltött szerepe
A teamkoordinátor feladatai a Lean elemek bevezetés során
A team koordinátor feladatai a csoportirányítás, -vezetés során
Csoportvezető szerepe
Napi kihívások a vezetőkkel szemben
Elvárások a vezetői munkával szemben a szervezetünknél
Ki a jó vezető? Követelmények a vezetői munkával kapcsolatban
Példamutatás, felelősségvállalás
Varázspálca gyakorlat
A vezetők feladatai
A vezető, mint példakép
A vezetői önismeret és helyzetértékelés
Vállalati célok képviselete (eredményesség, hatékonyság)
A vezetői önértékelés egyszerű eszközei, T-P kérdőív
Vállalati értékek megjelenítése, különböző szervezeti helyzetekben
Feladat és kapcsolatorientált vezetés
Vezetői önismereti teszt
Vezetői feladatok, menedzsment
Eredményorientált megközelítés
Az eredmények eléréshez szükséges következetes irányítás
Az eredmények szisztematikus nyomon követése és értékelése
Menedzsment ciklus (PDCA)
Feladat: Kosárdobás játék (a tervezés folyamata és pszichológiája)
„Jó gazda” szemlélet megjelenítése, erősítése – felelősség vállalás, felelősség felvállalás
Vezetői példamutatás, értékek közvetítése
Célok elfogadása, elfogadtatása
„Gazda szemlélet”
Célok hatásos kommunikációja (vö.: SMART célok megfogalmazása)
Egyéni célok, eltérő szükségletek és vélemények tisztelete, megértése és konszenzusteremtő összehangolása
Prioritások meghatározása
A szervezeti célok lebontása és képviselete, célmegállapodások
Szervezés és koordináció
Folyamatszemlélet, vevőközpontúság
Feladatok egyértelmű meghatározása, lebontása, kiadása (5W2H)
Önállóság, Döntéshozatal
A munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek meghatározása és biztosítása (6M)
A munkavégzéshez szükséges alapvető személyi feltételek meghatározása és biztosítása
Az emberi erőforrásokkal és az idővel való hatékony gazdálkodás alapjai
Ellenőrzés, számonkérés, értékelés
2. nap
Team munka, csapatépítés, együttműködés
Egyéni vs. Csapatmunka
Team - csoportvezető feladatai
Csapatépítés, team fejlődés szakaszai
Team vezetés: a vezető szerepe és feladatai, kritikus sikertényezők
Konfliktuskezelés, együttműködés kialakítása
Győztes-vesztes szituációk, “XY játék”
Együttműködési készség fejlesztése
Konfliktus és stresszkezelés
Kommunikáció
Eredményorientált kommunikáció kialakítása
Mások meggyőzése, és megnyerése az együttműködésre, mozgósítás
Empátia, a másik megértése
Egymás iránti elkötelezettség elnyerése, partneri működés, egymás munkájának az elismerése
Támogató jellegű hozzáállás kialakítása
A hatékony kommunikáció gátjai
Helyzetgyakorlat: Eredményes kommunikáció
Feladatkiadás
Számonkérés és értékelés
Eredményes megbeszélések
Motiváció, munkatársak ösztönzése
Emberek irányítása, bevonása
Mások meggyőzése, és megnyerése az együttműködésre, mozgósítás
Az egyéni és a csoportszükségletek felderítése és feladatközpontú értékelése
Elvárásokon - Ígéreteken alapuló menedzsment megvalósítása
Delegálás, feladatkiadás
A delegálás célja és módja
Feladatok meghatározása és kiadása (5W2H)
Felelősségben tartás
Tennivalók hiba esetén
Visszacsatolás, teljesítményértékelés
Visszajelzések /pozitív és negatív/ kultúrája
5 Miért módszer
A fejlesztő, megerősítő visszajelzés technikájának elsajátítása
Időbeli visszacsatolás szerepe
Egyéni és csoportos visszajelzések
3. nap
Vevőközpontúság, 0 hiba koncepció
Miért fontos a vevő?
Termékfelelősség (termék visszahívások)
Vevőközpontúság, vevői igények megértése, belső vevő
Minőségügyi követelmények, szabványok
Elsőre jót megközelítés, Megelőzés
Folyamatba épített ellenőrzés
Eszkaláció, Visszacsatolás (a problémákról)
Ellenőrzés, számonkérés
Auditok, vezetői bejárások
Fejlesztési lehetőségek feltárása a munkakörnyezetben
3 MU (Túlterhelés – Egyenetlenség – Veszteségek)
Értékteremtő és nem értékteremtő tevékenység azonosítása, 7 MUDA
PQCDSM (Termelés – Minőség – Költség – Ciklusidő – Biztonság – Morál) módszer
Feladat: Veszteségvadászat, 7 veszteség azonosítása a saját munkakörnyezetünkben
4M + 4M módszer
Kaizen (folyamatos fejlesztés)
Problémaazonosítás
GEMBA KAIZEN
Tények alapján történő döntéshozatal
Az adatgyűjtés fontossága
PDCA – SDCA ciklus
KAIZEN filozófia
A Kaizen 4 alapelve, Kaizen lépései
5W 1H, 5 Miért módszer
Katapult játék – 1. kör (sztenderdizálás, vizualizálás, stabilitás megteremtése)
Javaslati rendszer, dolgozói javaslatok kezelése
4. nap
Szabványok, sztenderdek
Stabil működés megteremtése
Kézben tartott, stabil működés, Fegyelem, a szabályok betartása
SDCA ciklus és PDCA ciklus kapcsolódása
A szabványok szerepe, A fejlesztéssel elért eredmények fenntartása
Vizuális munkautasítások
SZABVÁNYOS MUNKAHELY KIALAKÍTÁS GYAKORLAT
5S módszer
Az 5S bevezetés célja és várható eredményei
Az 5S szerepe a KAIZEN-ben
5S RAJZOLÓS JÁTÉK - GYAKORLAT
5S lépései
Az 5S, mint folyamatszervezési eszköz
TPM alapok - Öntevékeny karbantartás
Vizuális kontrol
Jelölési, vizualizálási sztenderdek alkalmazása és haszna
Vizuális menedzsment, vizuális kontrol példák
PQCDSM Monitoring, Info táblák és azok napi használata
Problémamegoldás és minőségfejlesztés
Problémamegoldás 7 lépése
Az érintettek bevonása
7 alap minőségeszköz
KATAPULT JÁTÉK – 2. KÖR (ADATGYŰJTŐ LAP TERVEZÉSE, ADATGYŰJTÉS)
Gyökér ok keresés
A megoldás kiválasztása és bevezetése
KATAPULT JÁTÉK – 3. KÖR (ELEMZÉS, GYÖKÉR OKOK KERESÉSE)
Szabványosítás, eredmények fenntartása
On the job training, egy pontos oktatások (OPL)
Vizsga
Online jelentkezés>>
Kontakt
Telefon/Fax: (061)201 1235
E-mail: kepzes@kvalikon.hu2990 Ft

További információk >>

Tréningszervezőt keresünk>>

http://www.mle.hu
<p><a href=Benchmarking KlubKvalikon Kft. © 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. Telefon:06 1 224 0175 Telefon: 06 1 201 12 35 e-mail:kepzes@kvalikon.hu - adószám: 12312999-2-43
Engedélyszám: E/2021/000193 Felnőttképző nyilvántartási számunk: B/2020/000853 (2020. 08. 30.)
Kövessen a Facebook-on >>