Lean Bevezetési Program


A Lean menedzsment bevezetése egy több éves szervezeti kultúraváltási folyamat, ami a meglévő menedzsment rendszerek céltudatos átalakítását is igényli. Nagyon sok szervezet megreked a Lean menedzsment részét képező résztechnikák felszínes alkalmazásánál és a bevezetéstől várt eredmények elmaradnak. A Lean menedzsment bevezetése nem egyszerűen egy technikai feladat, ahol a Toyota gyártási rendszer egyes elemeit kell bevezetni megfelelő határidőkre. A Lean bevezetés egy olyan közös szervezeti tanulási folyamat, amely során a vállalat alkalmazottai a felső vezetőktől egészen az operátorokig megismerik, megtapasztalják és a tapasztalatokból okulva beépítik a Lean alapelveket és módszereket a vállalat működésébe és a saját mindennapi munkájukba. A Lean menedzsment bevezetése, mint azt számos vállalat példája bizonyítja, valódi hosszú távú versenyelőnyökhöz juttathatja a vállalkozásokat.
Milyen eredményeket várhatunk a Lean bevezetésétől. Miért jelent a Lean eredményes alkalmazása a valódi versenyelőnyt a vállalkozásoknak?
A Lean menedzsment előnyei, hogy jelentős mértékben fokozza a vállalat rugalmasságát, miközben egy olyan folyamatos veszteségcsökkentési (Kaizen) kultúrát alakít ki, amelyben a szervezet minden egyes tagja részt vesz a veszteségek, problémák folyamatos kiküszöbölésében és problémák forrásánál történő megoldásában.


A Lean menedzsment a világhírű és a gyártó vállalatok között etalonnak tekintett Toyota vállalat gyártási és vállalat irányítási rendszerének legjobb gyakorlatai leíró filozófia és módszertan gyűjtő neve. A Lean filozófia lényegének megfogalmazása és elterjesztése két a Toyota gyakorlatait vizsgáló szakember Daniel Jones és James Womack munkájának köszönhető: A vállalatok régóta keresték a japán vállalatok és az ezek között is különösen sikeresnek mondható Toyota sikereinek a titkát. Ebben a témában számos könyv, esszé, újság cikk jelent meg. Ezek közül sok csak részeit, felszínes elemeit fogta meg a Toyota sikerek okának. A probléma abban rejlett, hogy általában eszközöket, módszereket, siker recepteket kerestek, amelyeket egy az egyben alkalmazva más vállalatok is hasonló sikereket érhetnek el. Daniel Jones és James Womack a „Lean Thinking” című könyvükben és az ennek a könyvnek megjelenését megalapozó kutatásukban azokat az alapelveket keresték, amely a Toyota gyártási rendszer működését leírják. A Lean menedzsment lényegét, 5 gyakorlatias alapelv megfogalmazásával sikerült összefoglalniuk, amelyek a Toyota vállalat piaci alkalmazkodásának, stratégiájának és rendszereinek kialakítása során tetten érhető:
Daniel Jones és James Womack a következő 5 Lean alapelvet fogalmazza meg:

 1. Határozzuk meg, hogy melyek a hozzáadott értéket tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő szempontjából
 2. Azonosítsuk az összes, a termék vagy szolgáltatás előállítása szempontjából szükséges tevékenység láncolatát, az értékáramot és azonosítsuk a veszteségeket.
 3. Tegyük folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások nélkülivé az értékáramot
 4. Csak azt állítsuk elő, amit a vevő igényel, húzó rendszer kialakítása        
 5. Folyamatosan törekedjünk a tökéletességre, a veszteségek folyamatos felderítésén és eltávolításán keresztül.

Ezen lean alapelvek iparágtól függetlenül bármely szervezetnél alkalmazhatók. A logika lényege megegyezik a TQM menedzsment filozófia alaptételével, azzal, hogy a vevői igényekből induljunk ki a folyamatok, termékek kialakításánál és fejlesztésénél. Ezt a Lean filozófia úgy fogalmazza, meg, hogy határozzuk meg az értéket (hozzáadott értéket) ami egy szervezet tevékenysége során keletkezik (profitorientált cégeknél ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy mi az ami, amiért a vevő hajlandó fizetni). Ez az érték lehet például egy mobil telefon becsomagolva, megfelelő kiegészítőkkel és használati utasítással, ami az áruházban azonnal megkapható. Tehát az is fontos, hogy a termék az adott pillanatban álljon rendelkezésre, és az összes szükséges kiegészítőt tartalmazza. A következő lépés az, hogy vegyük számba az összes ennek a terméknek az előállítása során történő tevékenység láncolatát (erre az egyik legalkalmasabb és leghasznosabb eszköz a John Shook és Mike Rother által megalkotott értékáram feltérképezés módszere).
Ebben az értékáramban azonosítsuk a hozzáadott értéket nem termelő tevékenységeket (veszteségeket). Ezt követően arra fókuszálunk, hogy az értékáram minél gyorsabban, minél folyamatosabban juttassa el a vevőhöz az értéket. Kiküszöböljük az értékáramból a felesleges várakozásokat, jóváhagyási köröket, felesleges kitérőket, csökkentjük a sorozatnagyságokat az (elmozdulunk az egy darabos áramlás irányába). Majd megvalósítjuk a húzó elv logikáját, tehát csak igényre gyártunk (JIT), vagyis a vevői igény és az ebből számított takt idő vezérli a gyártást. Az egyes gyártó egységek a vevőtől visszafelé indulva egymás felé generálnak a fogyás ütemében igényeket (belső megrendelés - kanban), és az egyes területek mindig csak annyit és akkor gyártanak, amit a következő egység igényelt. 

Milyen a Lean vállalat?

A Lean vállalat Fitt, mint egy sportoló, rugalmas, gyors, mentes a felesleges veszteségektől, zsírrétegtől. A lean vállalat gyorsan, hatékonyan képes kielégíteni a gyorsan változó vevői igényeket.  Mint a sportoló, a lean vállalat is kemény, kitartó edzés munkával képes elérni ezeket az eredményeket, amely megkülönböztető képességét bármely pillanatban képes kamatoztatni. A Lean bevezetése több éves kultúraváltási program, alkalmazása valódi versenyelőnyhöz juttatja a vállalatot, ha valaki hasonló versenyképességet akar felmutatni, akkor hasonló több éves felkészülésre van szüksége. Nincsenek csoda receptek és intenzív tanfolyamok.

A Lean bevezetés várható előnyei:

 • Rugalmasabb gyártási folyamatok, reakcióképesség
 • Rövidebb gyártásátfutási idő
 • Magasabb szállítási pontosság és vevői elégedettség
 • Javuló cash-flow, gyorsabb készletforgás
 • Magasabb hozzáadott érték, a veszteségek folyamatok csökkentése
 • Hatékony anyagáramlás. Jobb területkihasználtság
 • Folyamatba épített minőség, alacsonyabb selejt
 • Hatékony probléma megoldási mechanizmus a dolgozók bevonásával

Lean benchmarkok

Teljesítménymutatók

Lean benchmark

Az ön vállalatánál mennyi?

Szállítási pontosság

99,8%

 

Hozzáadott érték termelő idő / Teljes átfutási idő

17%

 

Rendelésteljesítés ideje alapanyagból gyártva

1 hét

 

OEE

85-90%

 

Készletforgás

50

 

Szerszámcsere átállás ideje

10 perc

 

Megvalósult javaslatok száma

25 db/fő/év

 

Elsőre jó minőség

99 %

 

Külső PPM

10 PPM

 

Képzési órák száma /fő /év

32

 

Kvalikon – Lean Program

A Kvalikon Kft. több mint 12 éve támogatja ügyfeleit a hatékony, kaizen és lean menedzsment rendszerek bevezetésében. Cégünk számos Lean bevezetési projekt tapasztalatára és a Lean Enterprise Academy (www.leanuk.orgwww.lean.org) nemzetközi módszertanára alapozva olyan átfogó programsorozatot alakított ki, amely a résztvevő szervezeteket a Lean menedzsment rendszerszintű bevezetésében is képes segíteni.

 

LEAN Management bevezetése egy több éves változási program keretében valósítható meg a vállalatoknál, amely számos Lean elem egymásra épülő párhuzamos fejlesztését igényli a vállalatnál.

 • A bevezetés fontos alapját képezi a Lean Management szemléletének alapos megismerése és kreatív adaptálása a vállalat helyzetére.
 • Az elsajátított ismereteket és módszereket tapasztalatunk szerint lépésről lépésre pilot projekteken keresztül lehet beépíteni a gyár működésébe,
 • amely pilot projekteknek biztos alapját képezheti az 5S bevezetés, a megfelelő szabványosított munka kialakítása (stabil működés alapjainak megteremtése), illetve az azt követő célirányos Kaizen workshopok végrehajtása.
 • A Lean bevezetés megalapozására alkalmas eszköz a vezetés által tervezett értékáram feltérképezés (mint stratégiai eszköz alkalmazása), amely alapján kijelölhetők azok a pontok, amely területeken elindított Kaizen workshopok a legjobb eredményeket hozhatják.
 • Minden rendszer akkor működik jól, ha összhangban van a környezetével, ezért nagyon fontos a Lean menedzsment integrálása a vállalat meglévő irányítási alrendszereivel (értékelés, ösztönzés, fejlesztés, IT, minőségirányítás, beszállító kezelés …).

Lean bevezetési program:

 1. Előkészítés
 2. Átalakítás
 3. Integráció