Digitális transzformáció - jó gyakorlatok és kihívások


A digitális technológia megjelenése az iparban, elektronikában áttörést hozott az 50-es években és felgyorsította az ipar fejlődését, ma hasonló forradalomnak vagyunk szemtanúi az üzleti folyamatok területén.

Az elektronok pillanatok alatt tudnak információkat közvetíteni a világ egyik végéről a másik végébe, ezáltal külön válik a fizikai és virtuális valóság és képessé válunk folyamatok egy részét a virtuális térben, párhuzamosan végezni, integrálni, automatizálni, kiváltható az emberek, anyagok részvétele, mozgatása, felgyorsíthatók és könnyebben kontrolálhatóvá válnak az üzleti folyamatok.

A digitális technológiák (online platformok, RPA, workflow, AI, BI, 5G, OCR, AR, VR, beszéd és hangfelismerés, Felhő alapú megoldások..) megjelenése és elérhető ára lehetővé tette, hogy számos korábbi manuális, adminisztratív munkát kiváltsunk, automatizáljunk vagy teljesen megszüntessünk. A termelő vállalatoknál futó, új technológiákra építő fejlesztéseket összefoglalóan Ipar 4.0-nek (IPAR 4.0 tréning) szokták nevezni, aminek a kulcs vezérlő elemei a digitális technológiák.

A digitális transzformáció jelentése

A Digitális transzformáció nem egy öncélú folyamat, hanem egy megfontolt üzleti döntés, aminek a fókuszában az értékteremtés növelése és a költségek csökkentése áll.

A digitális transzformáció a vállalati folyamatok átalakítása, újragondolása a digitális technológia adta lehetőségek kihasználásával a gyorsabb, hatékonyabb és magasabb színvonalú ügyfél és vevőkiszolgálás érdekében.

A digitális technológiák megjelenésével elválik egymástól a fizikai és a virtuális valóság és az üzleti folyamatok vezérlése, megvalósítása egyre nagyobb arányban a virtuális térben valósul meg.

A digitális világ legfontosabb építőegysége az adat és az adatok megfelelő kezelése, menedzselése, megosztása, birtoklása válik a versenyelőny egyik meghatározó forrásává.

A digitalizáció során törekszünk arra, hogy a korábbi papír alapú dokumentumokat, információkat minél hamarabb digitális adatokká alakítsuk és ezeket az adatokat, integráltan, elektronikusan kezeljük (gyűjtsük, szűrjük, továbbítsuk, tároljuk, elemezzük) a rendszereinkben.

Mit hoz nekünk a digitalizáció?


A COVID és a Home Office nem kiváltotta, hanem csak felgyorsította, azt a több, mint egy évtizede elindult digitalizációs folyamatot, amely során a vállalatok egyre több analóg, manuális tevékenységüket helyezik át a digitális térbe, váltják ki digitális technológiákkal.

Szintén a digitalizáció és automatizálás mellett szólnak azok az érvek, hogy egyre szűkösebb a fejlett világban az elérhető képzett munkaerő, egyre magasabbak a bérköltségek. az energia és alapanyag költségek. Ezért a vállalatok folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, hogyan lehet olcsóbban, egyszerűbben és gyorsabban kiszolgálni az ügyfél igényeket.

Ha megértjük a digitális technológiákban rejlő lehetőségeket, át kell gondolni, hogy milyen üzleti előnyökre tudjuk ezeket konvertálni a saját folyamataink fejlesztésével, transzformálásával.

A digitális technológiák megjelenése - úgy, mint bármilyen technológia - csak eszközök és lehetőségek tárháza, amiből a vállalat vezetésnek kell meghatározni, hogy mit és hogyan alkalmaz a versenyelőny fokozása érdekében. Erről szól a digitális transzformáció.

Jó gyakorlatok (best practice) a digitális transzformációhoz

A digitális transzformációhoz a megfelelő út kijelölésében a Lean menedzsment szemlélet nyújt segítséget. Meg kell értetni az ügyfelek vevők igényeit, meg kell határozni, hogy mi az érték a vevők szempontjából.

Meg kell határozni a fő értékteremtő folyamatokat, meg kell nézni, hogy a digitális technológiák kreatív alkalmazásával hogyan tudjuk a hozzáadott érték tartalmat növelni a folyamatainkban. Növelve ezzel az ügyfélnek nyújtott értéket, és csökkentve az értékelőállítási folyamat során felhasznált erőforrásokat és időt.

Minden digitális transzformációs folyamat első lépése, hogy meg kell érteni az ügyfél igényt, meg kell határozni, hogy mi az érték az ügyfél szempontjából. A digitalizáció során az a kérdés, hogy a digitális technológiákat hogyan tudjuk felhasználni, ezt az értéket gyorsabban, kevesebb erőforrás felhasználásával tudjuk előállítani.

A digitális transzformáció lépései

 

 • Értsük meg az ügyfél igényt! Határozzuk meg, hogy mi az érték az ügyfél szempontjából.
 • Azonosítsuk a fő értékteremtő és erőforrást felhasználó folyamatokat!
 • Melyek a gyakori, nagyobb FTE igényű folyamatok?
 • Melyek a sztenderdizálható folyamatok?
 • Áramvonalasítsuk a folyamatokat, csökkentsük a folyamatban lévő veszteségeket
 • A dokumentumokat, adatokat már a keletkezésük során minél hamarabb digitalizáljuk és így kezeljük onnantól a rendszerünkben
 • A már áramvonalasított folyamatot érdemes automatizálni és digitalizálni


Az elmúlt években számos digitális transzformációs projektben vettünk részt és irányítottuk azokat. A tapasztalatom az, hogy akkor sikeres egy ilyen digitális transzformáció, ha lépésről lépésre, haladunk úgy, hogy az üzleti logika vezérelje a fejlesztéseket.

A digitális transzformáció a gyakorlatban

Több vállalat a digitalizációs hullámra is fel szeretne ülni úgy, mint a korábbi divathullámokra, ezért látszat projekteket indítanak el, hogy megmutassák, hogy náluk is komoly lépéseket tettek a digitális transzformáció irányába. De ezek a projektek általában nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Az igen sikeres projekteket az üzleti igény vezérelte. Azonosítottuk a Vevő hangját (Voice of Customer) és az üzlet hangját (Voice of Business), megnéztük, hogy jelenleg mire képes a folyamat és konkrét mérhető teljesítménymutató elvárásokat (KPI) határoztunk meg a folyamat fejlesztésére vonatkozóan, így a projekt (fejlesztés) várható megtérülése is kalkulálható volt. És csak ezt követően indult el a fejlesztés, amihez a szükséges erőforrásokat is dedikálták.

Megvizsgáltuk, hogy a digitalizációs lehetőségek figyelembevételével a szükségesek-e egyáltalán a korábbi értékelőállítási folyamatok, vagy lehet-e egy új, gyorsabb egyszerűbb folyamattal kiváltani a meglévő folyamatot (redeisgn), és előállítani a vevő részére az értéket, vagy esetleg még fokozni is az ügyfélélményt.

Ha új folyamatot alakítottunk ki, akkor jól alkalmazható volt az Agilis módszertan a fejlesztés során. Az agilis módszertan egy iteratív folyamat, amely rugalmasabb és alkalmazkodóbb a változó ügyféligényekhez és piaci körülményekhez. Az agilis módszertan előnye, hogy a fejlesztési folyamatot kisebb részekre bontja, és az egyes részeket iteratívan fejleszti. Az agilis módszertan segítségével a nagyobb fejlesztéseket kisebb, jól definiált részekre (sprintekre) lehet bontani. A sprintek végén mindig lehet tesztelni az addig elkészült eredménytermékeket és a felhasználói és ügyfél visszajelzések alapján finomítani, módosítani a következő sprint feladatait. A cél, hogy minél hamarabb tesztelhető és működő megoldást kapjunk, ami megfelel az üzleti igénynek.

Abban az esetben, ha a meglévő folyamatot fejlesztettük, feltérképeztük az érintett folyamatokat, azonosítottuk a folyamatban a fejlesztési lehetőségeket. Például, vannak-e olyan tevékenységek, szereplők, erőforrások, amelyek kiküszöbölhetők a folyamatból? Hogyan lehet a nem értékteremtő, de szükséges tevékenységekre ráfordított időt és erőforrásokat csökkenteni?

Ezt követően a harmadik lépésben megvizsgáltuk, hogyan lehet a maradék tevékenységet, erőforrást úgy megváltoztatni, átcsoportosítani, digitalizálni, automatizálni, hogy minél nagyobb része értékteremtő legyen. A digitalizációs projektek során tipikus fejlesztési pontok voltak, hogy a szervezeten belüli dokumentum és információ áramlás digitálisan valósítsuk meg.

Tehát fontos cél volt, hogy váltsuk ki a papíros dokumentumokat digitális dokumentumokkal, lehetőleg már a keletkezéstől digitálisan és központi adatbázisba rögzítve kezeljük az információkat. Alakítsunk ki workflow-t a folyamatok és az információ áramlás vezérélésére, kapcsoljuk össze, integráljuk a szigetekben működő adatbázisokat (adattárház). Készítsünk, online, realtime kimutatásokat a folyamat lefutásával eredményeivel kapcsolatos adatokból (BI) és azt csatoljuk vissza, juttassuk el az érintett döntéshozókhoz. Szabványosítsuk, sztenderdizáljuk, majd lehetőség szerint automatizáljuk azokat az értékteremtési folyamat szükséges lépéseit (folyamat automatizálás, RPA).

A sikeres digitális transzformáció feltételei

A digitális transzformáció nem egy egyszerű technikai feladat, hanem egy kultúra- és szemléletváltás, valamint tanulási folyamat is a vállalatnál. Csak akkor lesz sikeres, ha a rendelkezésre állnak a szervezeten belül a megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkező munkatársak, aki képesek és akarják az digitalizált folyamatokat kialakítani és működtetni.

Ezért a digitalizációnak a szervezet és kompetencia fejlesztési része legalább annyira fontos, mint a technikai és folyamat része. Egy szervezet akkor tud sikeres digitalizációs végrehajtani, ha nem csupán a technikába, technológiába fektet be, hanem a humán erőforrásba is, aki képes megfelelően megtervezni, bevezetni és működtetni, karbantartani az új technológiával működő folyamatokat.

A Kvalikon-nál számos olyan szemlélet formáló képzést és Best Practice Fórumot szervezünk, ami segíti a felkészülését a vezetőknek és munkatársaknak a sikeres digitális átmenet megvalósítására.

Tapasztalataink digitális transzformáció sikertényezői a következők:

 • Letisztult, egyértelmű stratégia
 • Folyamatszemlélet, ismeret és folyamatmenedzsment
 • Lean szemlélet, ügyfélközpontúság
 • Felsővezetői elkötelezettség és részvétel
 • Együttműködés (Co-creation) az ügyfelekkel, munkatársakkal és beszállítókkal
 • A megfelelő kiterjedési, alkalmazási terület (Scope) kiválasztása
 • A megfelelő technológia megválasztása
 • Agilis projektmenedzsment, változásmenedzsment képesség
 • Integráció (rendszerek, folyamatok, technológia, szervezet integrált fejlesztése)
 • Tanulószervezet, felkészült munkatársak (digitális kompetencia)


A digitalizáció az új technológiák és üzleti megoldások alkalmazásával átalakítja a vállalatok környezetét. Aki kimarad, az lemarad és versenyhátrányba kerül a piacon. Ezért minden vállalatnak nyitott szemmel kell figyelni, hogy az ő üzleti területén milyen digitális megoldások és lehetőségek vannak, megfelelő lépéseket kell tenni, hogy digitális technológiák adaptálásával magasabb hozzáadott érték tartalmú folyamatokat tudjon kialakítani az ügyfél elégedettség és költséghatékonyság érdekében.

Mára a digitalizáció nem csupán egy lehetőség, hanem a vállalati stratégia lényegi elemévé kell, hogy váljon minden sikerre törekvő vállalkozásnál!

Dr. Németh Balázs, 2023. szeptember 23.