Six Sigma Black Belt képzés

A KÉPZÉS CÉLJA:

Az előadások mellett konkrét példákat, esettanulmányokat ismernek meg a Six Sigma alkalmazására, amerikai és magyar vállalatoktól. Az esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonként prezentáció mellett a tréning résztvevői egy tanuló projektet visznek végig saját vállalatuknál, folyamatos konzultáció keretében, amely eredményeit a végén, vizsga keretében prezentálják a résztvevőknek. A tréninget sikeresen elvégzők Six Sigma Black Belt manager tanúsítványt kapnak.

KIKNEK AJÁNLJUK: 

műszaki vezetők, minőségügyi vezetők, folyamatmenedzserek, termelési vezetők, művezetők, folyamatmérnökök

A KÉPZÉS ELŐFELTÉTELE

Six Sigma Green Belt képzés sikeres elvégzése. MINITAB ismeretekkel rendelkezők az 1 nap alól felmentést kérhetnek.

Nagyobb létszám esetén a képzés vállalathoz kihelyezett formában is megrendelhető, igény esetén kérje testre szabott ajánlatunkat a kepzes@kvalikon.hu email címen.

A képzés programja

1. Nap

MINITAB ismeretek

Alapok

A menü struktúra

Grafikus módszerek

Leíró statisztika

Alapműveletek (adatgenerálás, valószínűségek, konfidencia intervallumok stb.)

2. Nap

Tudásfelmérés

40 kérdés (teszt, kifejtős kérdések, kézi számolások és Minitab feladatok) 3 óra alatt, nem kötelező elvárás 60% modulonként)

Six Sigma alapok

A minőség és a Vevő

A Six Sigma története

Mi is az a Six Sigma?

A minőség költsége

A Six Sigma módszertan (DMAIC)

A Six Sigma Infrastruktúra

A bevezetés és az alkalmazás 15 pontja

Design for Six Sigma

Six Sigma tranzakcionális környezetben

3. Nap

DEFINE fázis

VoC vs VoB

Project CTQ-k azonosítása

A Project Charter

Alapeszközök (van/nincs, 5W, 5W1H)

7 QC Eszköz (check sheet, histogram, Pareto, futás diagram, folyamattérkép, scatter diagram, halszálka)

Ok-hatás Mátrix

FMEA

7 M Eszköz (affinitás, kapcsolati, fa, mátrix, activitás, hálózati diagramok, elsőbbségi mátrix, PDPC)

SWOT analizis

QFD

SIPOC/COPIS

4. Nap

MEASURE fázis

Teljesítmény cél és tűréshatárok megállapítása

Benchmarking

Alap statisztikai ismeretek (adat típusok, valószínűség, leíró statisztika,eloszlások, grafikus módszerek, központi határeloszlás tétel, konfidencia intervallumok, z-transzformáció)

Mérőrendszer elemzés (felbontás, eltolódás, linearitás, stabilitás, R&R méréses és minősítéses adatokra, a Cohen kappa módszer)

5 - 6. Nap

ANALYZE fázis

Folyamat képesség és teljesítmény (Folyamat indikátorok cp, pp)

Hipotézis tesztek

- várható értékre (z, t-probák, ANOVA, ANOM)

- szórásra (?2 és F-tesztek, Bartlett és Levene teszt)

Hipotézis tesztek minősítéses adatokra (contingencia tábla, BANOM, PANOM analízis)

Mintanagyság számolás

Korreláció és regresszió

Hipotézis tesztek nem-normál adatokra (előjel, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Mood-median tesztek)

Kétutas ANOVA

Többváltozós regresszió

Illeszkedés tesztek

7. Nap

IMPROVE fázis

A DoE folyamata és eszközei

Kreativitást növelő módszerek

Teljes faktoros DoE

Részfaktoros DoE

Válaszfelület módszerek

Taguchi tervek

Ellenőrző lista DoE-hoz

Optimális megoldás kiválasztása

Lean eszközök a fejlesztési fázisban (VSM, 3P, AWO, 5S, Visual Management, Poka-yoke, SMED)

Szimulációs módszerek (Cristal Ball – amennyiben lehetséges)

Katapult gyakorlat

8. Nap

CONTROL fázis

Egy minőségrendszer elemei

SPC klasszikus kártyák

SPC nem klasszikus kártyák (EWMA, CUSUM)

Alternatív szabályozó eszközök

Szabványosítás (SOP, MCP, Standard Work, Standard Work Combination)

Hosszú távú MSA

A karbantartás mint a minőség eleme (bővített TPM)

9. Nap

Black Belt képzés zárása

A pilot projektek eredményeinek bemutatása

A résztvevők a saját munkakörnyezetükben Six Sigma mini projektet hajtanak végre, az eredményeit dokumentálják és egy prezentáció keretében, bemutatják az utolsó alkalommal a tréning többi résztvevőjének.

Vizsga

Megjegyzés: Igény esetén kiegészíthető illetve cserélhető megbízhatóság (reliability), mintavételezés (AQL szintek) modulokkal.

Információk, jelentkezés