Folyamatfejlesztés


Egy vállalat eredményessége és sikere a környezeti lehetőségekkel és követelményekkel összhangban kialakított célok – folyamatok – szervezet – technológia függvénye. A folyamatok teremtik meg a kapcsolatot a vállalati célok, stratégia, környezeti elvárások és a valóságban lezajló események között. A folyamatok valamilyen elvárás, követelmény, cél elérése érdekében történő (tervezett) események, tevékenységek sorozataként definiálhatók. Egy vezető legfontosabb feladata, hogy olyan folyamatokat alakítson ki és vezessen be a saját területén, amelyek segítségével elérhetők, teljesíthetők a terület működésével szemben megfogalmazott célok, követelmények. Egy terület akkor jól menedzselt, kézben tartott, ha a területen dolgozó kollégák, ismerik és alkalmazzák a területre vonatkozóan megfogalmazott folyamatszabályozásokat és folyamatos vezetői iránymutatás, kommunikáció és beavatkozás nélkül is képesek megbízhatóan teljesíteni a célokat, kielégíteni a területtel kapcsolatban megfogalmazott követelményeket.

Tapasztalatunk szerint vállalati versenyképesség, kiválóság két kulcs eleme

  1. a folyamatosan tökéletesített, megbízható folyamatok működtetése
  2. és a megfelelő szervezeti kultúra kialakítása.

Ha ezeken a területeken kiemelkedő gyakorlatokkal rendelkezik egy vállalat, akkor az hosszú távú versenyelőnyt jelent számára, amely egyszerűen nem másolható le nem vásárolható meg, csak hosszú távú következetes munkával alakítható ki a versenytársaknál is.

Az igazi, maradandó értéket, versenyelőnyt jelentő képességek kialakításába be kell fektetni és csak kitartó munka és fáradozás árán érhetőek el, amellyel növeljük a szervezeten belüli tudást a folyamatok és a szervezetben dolgozó munkatársak kompetenciájának fejlesztésén keresztül.

Kiváló folyamatok és szervezeti kultúra kialakításához pedig kiváló vezetők szükségesek (a kulcspozíciókban), akik tudatosan fejlesztik a vállalati folyamatokat, viselkedésnormákat, példát és irányt mutatnak kollégáik számára.

Folyamatmenedzsment alapelveink:

  1. A működés fejlesztése érdekében a folyamatokat kell fejleszteni
  2. A folyamatfejlesztésnek a stratégiai célokból és a vevők igényeiből kell kiindulnia
  3. A folyamatok eredményes fejlesztéséhez szükséges az adott területen dolgozó kulcs emberek bevonása és aktív együttműködése
  4. Integrált megközelítés. A folyamatokat a vállalat irányítási rendszereivel integráltan kell fejleszteni (teljesítménymérés, értékelés, ösztönzés, IT alkalmazások, szabványok, 5S, vizuális kontrol), a tartósan fenntartható eredmények érdekében.
  5. A folyamatok dokumentálása, elemzése, fejlesztése annyit ér, amennyi abból a gyakorlatban a területen dolgozók munkájában meg is valósul

Cikk:
Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban >>