Hírlevél

E-mail Cím


Tréning kereső


Lean tréningek

Folyamatmenedzsment tréningek

Minőségmenedzsment tréningek

Vezetői tréningek

Minden vállalkozásnak hatékonyan kell gazdálkodni a rábízott erõforrásokkal. Folyamat szemléletEz különösen igaz most, amikor a rendelkezésére álló finanszírozási források beszûkültek. Egy vállalkozás hosszú távú sikerét az határozza meg, hogy tud-e megfelelõ értéket teremteni a mûködése kulcs érintettjei számára és hogy mindezt milyen hatékonyan teszi. Az elmúlt évek tapasztalata bizonyítja, hogy az autóipari vállalatoknál igen elterjedt Lean módszerek jelentõs mértékben hozzájárulhatnak a versenyképesség (minõség, rugalmasság, költséghatékonyság) fokozásához. A Lean menedzsment lényege, hogy az érték-elõállítási folyamat átfutási idejét csökkentjük a hozzáadott értéket nem termelõ veszteségek szisztematikus feltárásával és csökkentésével. Az üzleti mûködés és annak fejlesztése középpontjába a „Hozzáadott értéket” állítjuk. Mi az, ami értéket teremt, mi az amiért hajlandóak fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb tevékenység veszteség.


 

Hozzáadott érték

A Lean bevezetés során a célunk nem egyszerûen a költségek csökkentése, hanem az erõforrások igényeknek megfelelõ rugalmas és hatékony felhasználása. Ezért a Lean bevezetése során mindig a vevõi igénybõl indulunk ki, és azt vizsgáljuk, hogy a szükséges anyagok, erõforrások, információk az igényeknek megfelelõen, idõben, a megfelelõ helyen, megfelelõ minõségben (állapotban) állnak-e rendelkezésre. Minden az ideálistól eltérõ felhasználása az anyagnak, információnak és igénybe vétele az erõforrásoknak veszteség.
A kérdés az, hogy az anyagok, információk, erõforrásaink rendelkezésre állása és felhasználása (térben, idõben, minõségben), mennyire van összhangban az õket igénybe vevõ piaci és belsõ igények változásával.
A Lean filozófia és módszerek alkalmazása lehetõvé teszi a gyorsan és sokszor kiszámíthatatlanul ingadozó vevõi igényekhez való rugalmas alkalmazkodást úgy, hogy közben a vállalat képes megõrizni, illetve javítani a nyereségességét.
A Toyota vállalat gyártási és menedzsment rendszere best practice-nek, legjobb gyakorlatnak számít ma a menedzsment rendszerek között, ezt a példát nem csak az autógyárak: MERCEDES, AUDI, GM.. követik, de számos más területen (TESCO, GE, DELL, LEGO, NOKIA, PHILIPS, TNT…) sikeresnek és rendkívül eredményesnek bizonyult az alkalmazása.
A vállalatok régóta keresték a japán vállalatok és az ezek között is a különösen eredményesnek mondható Toyota sikereinek a titkát. Ebben a témában számos könyv, esszé, újság cikk jelent meg. Ezek közül sok csak részeit, felszínes elemeit fogta meg a Toyota sikerek okának. A probléma abban rejlett, hogy általában eszközöket, módszereket, sikerrecepteket kerestek, amelyeket egy az egyben alkalmazva más vállalatok is hasonló sikereket érhetnek el. Daniel Jones és James Womack a „Lean Thinking” címû könyvükben és az ennek a könyvnek megjelenését megalapozó kutatásukban azokat az alapelveket keresték, amely a Toyota gyártási rendszer mûködését leírják. A Lean menedzsment lényegét, 5 gyakorlatias alapelv megfogalmazásával sikerült összefoglalniuk, amelyek a Toyota vállalat piaci alkalmazkodásának, stratégiájának és rendszereinek kialakítása során tetten érhetõk:
Daniel Jones és James Womack a következõ 5 Lean alapelvet fogalmazza meg:

1. Határozzuk meg, hogy melyek a hozzáadott értéket tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevõ szempontjából
2. Azonosítsuk az összes, a termék vagy szolgáltatás elõállítása szempontjából szükséges tevékenység láncolatát, az értékáramot és azonosítsuk a veszteségeket.
3. Tegyük folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások nélkülivé az értékáramot
4. Csak azt állítsuk elõ, amit a vevõ igényel, húzó rendszer kialakítása
5. Folyamatosan törekedjünk a tökéletességre, a veszteségek folyamatos felderítésén és eltávolításán keresztül.

A Lean menedzsment bevezetése egy több éves szervezeti kultúraváltási folyamat, ami a meglévõ menedzsment rendHozzáadott értékszerek céltudatos átalakítását is igényli. Nagyon sok szervezet megreked a Lean menedzsment részét képezõ résztechnikák felszínes alkalmazásánál és a bevezetéstõl várt eredmények elmaradnak. A Lean menedzsment bevezetése nem egyszerûen egy technikai feladat, ahol a Toyota gyártási rendszer egyes elemeit kell bevezetni megfelelõ határidõkre. A Lean bevezetés egy olyan közös szervezeti tanulási folyamat, amely során a vállalat alkalmazottai a felsõ vezetõktõl egészen az operátorokig megismerik, megtapasztalják és a tapasztalatokból okulva beépítik a Lean alapelveket és módszereket a vállalat mûködésébe és a saját mindennapi munkájukba. A Lean menedzsment bevezetése, mint azt számos vállalat példája bizonyítja, valódi hosszú távú versenyelõnyökhöz juttathatja a vállalkozásokat.

LEAN Management bevezetése egy több éves változási program keretében valósítható meg a vállalatoknál, amely számos Lean elem egymásra épülõ párhuzamos fejlesztését igényli a vállalatnál.

  • ­ A bevezetés fontos alapját képezi a Lean Management szemléletének alapos megismerése és kreatív adaptálása a vállalat helyzetére.
  • ­ A Lean bevezetés céljait a vállalat stratégiai céljaiból kell lebontani és össze kell kapcsolni az egyes területekre (vezetõi szintekre) lebontott célkitûzésekkel (ezt a Toyotánál Hoshin Tervezésnek – az üzletpolitika lebontásának nevezik).
  • ­ Az elsajátított ismereteket és módszereket tapasztalatunk szerint lépésrõl lépésre pilot projekteken keresztül lehet beépíteni a gyár mûködésébe
  • amely pilot projekteknek biztos alapját képezheti az 5S bevezetés, a megfelelõ szabványosított munka kialakítása (stabil mûködés alapjainak megteremtése), illetve az azt követõ célirányos Kaizen workshopok (területekre fókuszált probléma-megoldási, veszteségcsökkentési akciók) végrehajtása.
  • A Lean bevezetés megalapozására alkalmas eszköz a vezetés által tervezett értékáram feltérképezés (mint stratégiai eszköz alkalmazása), amely segítségével azonosítjuk és felmérjük a vállalat fõ értékteremtõ tevékenységeit, azonosítjuk az azokban található veszteségeket és fejlesztési potenciálokat, így meghatározhatók azok a területek, amelyeken a legnagyobb megtakarítást hozzák az elindított Kaizen (folyamatos fejlesztési) akciók és folyamatfejlesztési projektek.
  • Minden rendszer akkor mûködik jól, ha összhangban van a környezetével, ezért nagyon fontos a Lean menedzsment integrálása a vállalat meglévõ irányítási alrendszereivel (teljesítménymérés, értékelés, ösztönzés, fejlesztés, IT, minõségirányítás, emberi erõforrás fejlesztés, beszállító kezelés …). A Lean menedzsment akkor tud tartósan fenntartható eredményeket hozni, ha a filozófiája, értékei, céljai, értékelési szempontjai, szabályai beépülnek a vállalat meglévõ irányítási rendszereibe, ezen keresztül átformálva a vállalatnál dolgozó munkatársak napi döntéseit, viselkedését és ezáltal a vállalat folyamatait és eredményeit.


Lean bevezetési program:

Folyamat szemlélet

A tapasztalat azt mutatja, hogy azokat az ügyfeleink, akiknél a vezetés szisztematikusan és elkötelezetten alkalmazta és használta a Lean filozófiát és eszközöket, kevésbé szenvedték meg a gazdasági válság hatásait, rugalmasabban tudtak reagálni a piaci igények ingadozására és megerõsödve kerültek ki a válságból.


Dr. Németh Balázs
Ügyvezető igazgató
Kvalikon Kft.

További információk: http://www.kvalikon.hu/

 2990 Ft

További információk >>

Tréningszervezőt keresünk>>

http://www.mle.hu
<p><a href=Benchmarking KlubKvalikon Kft. © 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. Telefon:06 1 224 0175 Telefon: 06 1 201 12 35 e-mail:kepzes@kvalikon.hu - adószám: 12312999-2-43
Engedélyszám: E/2021/000193 Felnőttképző nyilvántartási számunk: B/2020/000853 (2020. 08. 30.)
Kövessen a Facebook-on >>