Hírlevél

E-mail Cím


Tréning kereső


Lean tréningek

Folyamatmenedzsment tréningek

Minőségmenedzsment tréningek

Vezetői tréningek

Az 5S az egyik legfiatalabb, mégis felméréseink alapján a legelterjedtebb termelékenység fejlesztési (Lean) módszer. Az 5S-t 1991-ben mutatta be OSADA.
Miért olyan sikeres az 5S, miben rejlik az 5S titka. Az 5S lényege, hogy az alapját teremti meg a többi Kaizen tevékenységnek. A dolgozói szinten egy olyan kultúrát (viselkedésmódot) és rendszert alakít ki, ami javítja a folyamatok áttekinthetõségét, segíti a rend fenntartását és a folyamatokkal kapcsolatos problémák feltárását és megoldását. Az 5S megteremti azt a vállalati kultúrát és tevékenység rendszert, amelyben az emberek odafigyelnek a munkakörnyezetükre és tudatosan rendben tartják és fejlesztik azt. Az 5S aktivizálja a szervezetet, javítja a dolgozók tulajdonosi szemléletét, fegyelmét és a vállalatról alkotott képet. A beszállító vállalatok, saját gyártási képességeiket adják el, amelyrõl a vevõ helyszíni látogatásokon is szeretne meggyõzõdni, ezért az üzletszerzéshez és megtartáshoz nagymértékben hozzájárulhat az 5S-sel kialakított jó benyomást keltõ munkakörnyezet . Egy 5S-t alkalmazó vállalatnál kevesebb a baleset, kevesebb a selejt és a gépleállás.
Tapasztalataink alapján csak az 5S bevezetésével egy átlagos vállalat kb. 15-20%-os termelékenység növekedést tud elérni. Mibõl ered ez? Abból, hogy egy jól strukturált, rendezett munkakörnyezetben rengeteg felesleges veszteség (keresgélés, felesleges mozdulatok, átpakolás, munkadarab sérülések, gépmeghibásodások, felesleges utak..) kiküszöbölhetõ.

Az 5S bevezetése

Az 5S nem egyszerûen a rendrakásról és takarításból áll, hanem egy folyamatszervezési eszköz, ami nem papíron, hanem a fizikai valóságban alakítja ki a folyamat mûködési keretrendszerét, feltételeit (honnan-hová rakjuk az anyagot, hol tároljuk, honnan vesszük el az egyes eszközöket). Az 5S bevezetésével, a dolgozókkal közösen alakítjuk ki a folyamat hatékony, biztonságos megvalósításának megfelelõ elrendezést és munkakörnyezetet és kialakítjuk azt a tevékenység rendszert, amellyel ez a munkakörnyezet fenntartható. Amikor egy vállalatnál 5S bevezetést végzünk, akkor kulcs fontosságú, hogy a dolgozók ne azt érezzék, hogy felülrõl rájuk kényszerítünk egy rendszert (ugyanis bármely folyamat annyit ér, amennyit betartanak belõle). A lényeg, hogy a dolgozókkal közösen olyan rendszert alkossunk, amelyet elfogadnak és a jövõben betartanak. 
Az 5S módszer rendkívül egyszerû, könnyen megérthetõ technika, amely alkalmazása az alapjául szolgál bármely más fejlettebb termelékenységfejlesztési technika sikeres alkalmazásának.

Célja: A hatékony biztonságos és minõségi munkavégzésre alkalmas munkakörnyezetet kialakítása és fenntartása. Annak az állapotnak a megteremtése, amelyben a vállalat folyamatosan képes elõmozdítani a Kaizent (folyamatos fejlesztést). Az 5S közvetlen céljai: a vállalat arculatának és hírnevének javítása, a hatékonyság növelése, rövidebb átfutási idõ és pontos szállítás, kisebb készlet, minõségjavítás, kevesebb géphiba, javuló munkahelyi biztonság, költségcsökkenés, a szervezet aktivizálása moráljának javítása.

A módszer lényege: A minõségi munkakörnyezet megteremtése. Az 5S öt öt japán szónak a rövidítése. Amelyek közül az elsõ 3 gyakorlati lépés, az utolsó 2 S pedig a rendszer fenntarthatóságának elérését célozza meg.

Lépés

Tartalma

Seiri:

A szükségtelen dolgok eltávolítása a munkahelyrõl. A lényeg, hogy a használat alapján minden tárgyról el kell dönteni, hogy szükséges-e és az összes szükségtelen dolgot eltávolítjuk a területrõl, hogy ne zavarja a munkavégzést.

Seiton:

A szükséges a dolgok logikus elhelyezése, elrendezése és megjelölése, hogy könnyen elérhetõek legyenek. Ebben a lépésben a termeléshez szükséges eszközök optimális elhelyezésére kerül sor (biztosítva, hogy a gyakran használt eszközöket a lehetõ leggyorsabban és legkényelmesebben el lehessen érni). Ezt követi a tároló helyek és a közlekedési útvonalak szemléletes jelölése, feliratozása. A lényeg, hogy minden tárgynak (a munkavégzés követelményeinek megfelelõen) meglegyen a helye és tegyük a helyére. Mindenki tudja, hogy mi a normális állapot és, ha eltérést lát, cselekszik.

Seiso:

A dolgozók „jó gazda” szemléletének kialakítása. A munkahely rendszeres tisztántartása, a szennyezõdés forrásánál kezdve. Olyan tiszta, szennyezõdésmentes állapot fenntartásban, amelyben megelõzhetõk a géphibák, gépleállások és a selejt. Ezen lépés keretén belül célszerû kialakítani a tisztaság ellenõrzésének és fenntartásának napi rutinját. A lényeg, hogy egyértelmûen definiáljuk a felelõsségeket, és mindenki érezze fontosnak és saját feladatának a tisztaság fenntartását a saját területén.

Seiketsu:

Célja annak megakadályozása, hogy visszalépés történjen az elsõ 3S tekintetében. A munkahelyi rend és szervezettség magas szinten tartása folyamatos értékeléssel és visszacsatolással (5S auditok, verseny, állandó helyrõl való fényképezés, információs táblák).

Shitsuke:

A dolgozók képzése, hogy a rendszer alapelveit, és gyakorlatát öntevékenyen, folyamatos vezetõi kontroll nélkül is kövessék. A megfelelõ fegyelem kialakítása, célunk, hogy az 5S mûvelése szokássá váljon.

 

Az 5S módszer követi a Kaizen 3 lépését: Kiküszöbölés, Csökkentés, Változtatás.
Elõször a Seiri lépésben a szükségtelen dolgok eltávolításával kiküszöböljük a felesleges dolgok okozta keresgélést, anyagmozgatásokat. A második Seiri lépésben, a dolgok logikus és használati gyakoriság szerinti elrendezésével, és jelölésével csökkentjük a keresgéléssel, munkavégzéssel töltött idõt. A késõbbiekben pedig a kialakított rendszer mûködésének megfigyelése és értékelése során, a tapasztalatok figyelembe vételével úgy változtatjuk, meg fejlesztjük a korábban kialakított rendszert (fenntartási és ellenõrzési folyamatokat), hogy figyelembe vesszük az alkalmazás tapasztalatait (kiküszöböljük a menetközben felmerült problémákat, beépítjük a dolgozók javaslatait a rendszerbe, pl.: készülékeket alakítunk ki, új jelöléseket vezetünk be).

Alkalmazása: Bármilyen területen alkalmazható, ahol munkavégzés történik. Elsõsorban operatív szinten, a mûhelyben lévõ rendezettség, tisztaság és a Kaizent elõsegítõ állapot fenntartása érdekében szoktuk elkezdeni az alkalmazását, de az 5S alkalmazása az irodai területeken is hasonlóan jelentõs eredményeket hozhat.

Az 5S bevezetés során arra törekszünk, hogy egy olyan stabil elfogadott rendszert alakítsunk ki, amelyet a késõbbiekben a dolgozók önmaguktól betartanak és fenntartanak. Ezért a bevezetés során nem csak a rövid távú, látványos eredményekre, hanem a fenntartható változására helyezzük a hangsúlyt, ahol a célunk olyan viselkedésváltozás elérése a dolgozók napi munkájában, amibe beleépül az 5S folyamatos fenntartása. Ezért az 5S kialakításában minden dolgozót (minden mûszakból) be kell vonni, megfelelõen tájékoztatni, oktatni, kell õket. Figyelembe kell venni a javaslataikat, ötleteiket, meg kell válaszolni, illetve meg kell oldani a felmerült kérdéseiket, problémáikat. Ez egy idõ és kommunikáció igényes folyamat, amelyet nem szabad elkapkodni, mert ha nem alapozzuk meg eléggé a bevezetést, akkor a késõbbiekben nagy az esélye a visszarendezõdésnek és a teljesítményromlásnak.
Az 5S sikeres bevezetése után a minõségi munkakörnyezet fenntartása csak napi néhány perces erõfeszítést igényel. Ennyit bizonyára megér, hogy tisztább, biztonságosabb és kellemesebb munkahelyen dolgozzunk!

 

Dr. Németh Balázs
Kvalikon Kft.
www.kvalikon.hu

 2990 Ft

További információk >>

Tréningszervezőt keresünk>>

http://www.mle.hu
<p><a href=Benchmarking KlubKvalikon Kft. © 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. Telefon:06 1 224 0175 Telefon: 06 1 201 12 35 e-mail:kepzes@kvalikon.hu - adószám: 12312999-2-43
Engedélyszám: E/2021/000193 Felnőttképző nyilvántartási számunk: B/2020/000853 (2020. 08. 30.)
Kövessen a Facebook-on >>